den 3 juli 2019

Vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom har ökad dödlighet

Behandlingen av IBD, såväl medicinsk som kirurgisk har utvecklats snabbt de senaste 20 åren, inte minst i och med introduktionen av immunmodulerande och biologiska läkemedel. Foto: Canstock, arkiv.

Personer som insjuknar i inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit eller Crohns sjukdom) i vuxen ålder löper en ökad risk att dö i förtid, men sett över tid har dödligheten minskat. Det visar en svensk studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Gut. Nu behövs mer kunskap om vilka av de nyare behandlingarna som har störst skyddande effekt, menar forskarna bakom studien.

Ola Olén

Överläkare och forskare. Foto: Sjukhusfotograferna, SÖS

Via det svenska patientregistret identifierade forskargruppen patienter som insjuknat i inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), såsom ulcerös kolit och Crohns sjukdom, i vuxen ålder mellan åren 1964 och 2014. Tack vare det svenska personnumret kunde de sedan länka sjukdomsdata till dödsorsaksregistret och studera dödligheten vid IBD hos mer än 80 000 patienter. Forskarna analyserade dels dödligheten för hela patientgruppen, dels för patienter som fått diagnosen efter 60 års ålder eftersom det saknats detaljerad information om dödligheten hos äldre.

Siffrorna för äldre patienter skilde sig inte nämnvärt från siffrorna för hela patientgruppen. Patienter som insjuknat antingen i vuxen ålder eller efter 60 års ålder visade sig ha 50 procents ökad dödlighet, jämfört med personer utan inflammatorisk tarmsjukdom. Det motsvarar en förkortad livslängd med 2.3 år.

Hjärtkärlsjukdom och cancer vanligast

– Om man följer en grupp vuxna och äldre utan IBD i Sverige så dör 1 av 83 under det närmaste året, medan motsvarande siffra för individer som insjuknat i IBD som vuxna eller äldre är 1 av 63, säger artikelns försteförfattare Ola Olén, överläkare och forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.

De vanligaste dödsorsakerna var hjärtkärlsjukdom och cancer, medan dödsfall på grund av magtarmsjukdom stod för den högsta relativa risken.

– Hjärtkärlsjukdom och cancer är de vanligaste dödsorsakerna i befolkningen i sin helhet, här skiljer sig alltså inte IBD-patienterna från svenskar i allmänhet. Men det verkar som att IBD-patienternas dödlighet är ökad för en rad olika sjukdomar, säger Ola Olén.

Forskarna lyckades också identifiera undergrupper som löper en särskilt hög risk att dö i förtid. Det var små skillnader mellan Crohns sjukdom och ulcerös kolit, men patienter som både hade IBD och primär skleroserande kolangit, en kronisk leversjukdom, löpte tre gånger ökad risk att dö. Därför är det viktigt att just dessa patienter följs upp extra noggrant, poängterar de.

Behandlingen har förbättrats

Samtidigt kunde forskarna visa att dödligheten i IBD hos vuxna har minskat jämfört med tidigare.

– Det här är oerhört positivt. Behandlingen av IBD, såväl medicinsk som kirurgisk, har utvecklats snabbt de senaste 20 åren, inte minst i och med introduktionen av immunmodulerande och biologiska läkemedel. Det är ett av våra framtida mål som forskare att kunna identifiera behandlingar som har stor skyddande effekt vid IBD, säger Ola Olén.

Källa: Karolinska Institutet

Publikation

“Mortality in adult-onset and elderly-onset IBD: a nationwide register-based cohort study 1964–2014”
Ola Olén, Johan Askling, Michael C Sachs, Martin Neovius, Karin E Smedby, Anders Ekbom, Jonas F Ludvigsson
Gut, online 15 maj 2019, doi: 10.1136/gutjnl-2018-317572

Forskningen finansierades av Svenska Läkaresällskapet, Mag-tarmfonden, Karolinska Institutets stiftelser och fonder, ALF-medel, Cancerfonden, Vetenskapsrådet och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Några av artikelförfattarna har för andra projekt än detta mottagit anslag och/eller arvode från läkemedelsföretag, bland annat Janssen, Pfizer, Ferring och AstraZeneca.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser