den 4 januari 2022

Vattenintag kan ha en positiv inverkan på risken för hjärt-kärlsjukdom.

"Förhoppningen är att det ska visa sig att ett ökat vattenintag kan minska risken för utveckling av hjärt-kärlsjukdom. Nu pågår därför en annan studie för att ta reda på om en och en halv liter ökat vattenintag per dag i ett års tid hos individer som vanligtvis har lågt vattenintag kan ha en positiv inverkan på risken för hjärt-kärlsjukdom". Foto: T Amré.

Cirka 250 000 personer i Sverige lider av hjärtsvikt. 2 883 svenskar dog av hjärtsvikt 2020. Hjärtsvikt uppkommer ofta som en följd av andra hjärtsjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtklaffsjukdom eller hjärtrytmrubbningar. Nu har forskning med stöd från Hjärt-Lungfonden funnit en markör för risken att utveckla hjärtsvikt.

Kristina Sparreljung

Generalsekreterare Hjärt-Lungfonden Foto: Leonard Gren.

Våra fynd kan öka möjligheterna till att sätta in förebyggande behandlingar i ett tidigare skede hos personer som riskerar att utveckla hjärtsvikt, säger Sofia Enhörning, läkare och docent, Lunds universitet, Malmö. Forskarna konstaterar att deras studie visar på ett signifikant samband mellan höga nivåer av ett specifikt protein i blodet och senare utveckling av hjärtsvikt hos personer i övre medelåldern.

Fyndet skulle både kunna öka möjligheterna att sätta in förebyggande behandling på de individer som löper högre risk för hjärtsvikt och i förlängningen leda till nya behandlingsmöjligheter.

Om ett orsakssamband mellan proteinet och utveckling av sjukdom påvisas så kan nivåerna av proteinet i blodet enkelt sänkas genom att dricka vanligt vatten.

Förhoppningen är att det ska visa sig att ett ökat vattenintag kan minska risken för utveckling av hjärt-kärlsjukdom, säger Sofia Enhörning. Nu pågår därför en annan studie för att ta reda på om en och en halv liter ökat vattenintag per dag i ett års tid hos individer som vanligtvis har lågt vattenintag kan ha en positiv inverkan på risken för hjärt-kärlsjukdom.

Allt fler som drabbas av hjärt-kärlsjukdom räddas idag till livet. Vi hoppas att den här forskningen ska hjälpa till att minska lidandet och dödligheten även för personer som lever med hjärtsvikt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärtsvikt uppkommer ofta som en följd av andra hjärtsjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtklaffsjukdom eller hjärtrytmrubbningar. Två miljoner svenskar lever med hjärt-kärlsjukdom idag.

Fakta om forskningsstudien

Studiens namn och länk: Copeptin as a predictive marker of incident heart failure
Publicering: ESC Heart Failure
Symtom:

Vid akut hjärtsvikt är symtomen dramatiska och livshotande. Vanliga symptom är kraftig andnöd, rosslande andning, kallsvettningar, kraftig blekhet, svår hjärtklappning och ångest samt ibland rosaskummig vätska i munnen som kommer från lungorna (lungödem). Ambulans bör genast tillkallas.

Vid kronisk hjärtsvikt är de vanligaste symptomen trötthet och andfåddhet – symptom som är vanliga och kan bero på många orsaker som inte alls är relaterade till hjärtsjukdom. Därför kan diagnosen bli svårställd.

Forskningen är finansierad av: Hjärt-Lungfonden m fl. 

Universitet och institution: Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet
Typ av studie: Kohortstudie (observationsstudie) Studiepopulation: 5 297 personer i övre medelåldern.

Källa: Hjärt-Lungfonden


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser