den 1 november 2023

Vårdförbundet: Katastrofbidrag till Läkare utan gränser

Foto: Mediebank MSF/Läkare utan gränser.

Under 2023 har krig, konflikter och naturkatastrofer följt på varandra. Vårdpersonal är ofta först på plats och de kan sällan lämna farliga områden. Läkare utan gränser utför ett viktigt arbete under svåra förhållanden, till exempel i Ukraina och i Gaza. Vårdförbundet har nu beslutat att tilldela organisationen 2023 års katastrofbidrag à 100 000 kronor.

Sineva Ribeiro

Ordförande Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett.

- Konflikten mellan Israel och Palestina visar tydligt hur utsatt personal inom hälso- och sjukvården är. När sjukhus bombas är det en överträdelse av Genèvekonventionen och ett allvarligt hinder för internationella humanitära insatser. Läkare utan gränser finns på plats där behoven är som störst, och Vårdförbundets fyra professioner finns representerade i personalstyrkan. Det känns väldigt bra att vi också ekonomiskt kan bidra till deras arbete världen över, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet. 

Läkare utan gränser är en viktig organisation som arbetar i 70 länder för att bistå människor i behov av sjukvård och humanitär hjälp i kriser, krig och naturkatastrofer, oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.  Hälso- och sjukvårdspersonal har en viktig uppgift i både krig och fred. När de skadas och dödas drabbar det enskilda och deras familjer. Det skadar dessutom hela samhällets trygghet, och tillgången till hälso- och sjukvård påverkas lång tid framöver. 

Rysslands krig mot Ukraina och den aktuella konflikten mellan Israel och Palestina är två exempel. I den senare har konflikten trappats upp från båda sidor, och civilbefolkningen i Gaza befinner sig i en humanitär kris. På plats sedan tidigare finns Läkare utan gränser som nu beskriver situationen i Gaza som katastrofal, med mänskligt lidande, men också konsekvenser av brist på läkemedel, livsmedel, bränsle och rent vatten. Sjukhus bombas och inhemsk hälso- och sjukvårdspersonal såväl som internationella hjälparbetare dödas när de utför sitt arbete.  

- Vi hör om hur sjukhus med allvarligt sjuka och skadade fått ultimatum att utrymmas inför militära attacker och sjukvårdspersonal som stannar för att vårda de som inte kan ta sig därifrån. Det är ett misslyckande av det internationella samfundet att Genèvekonventionen inte upprätthålls. Vi har tillsammans med fackförbund från 154 länder fördömt agerandet från båda sidor och kräver ett kraftfullare agerande för att stoppa konflikten, säger Sineva Ribeiro. 

Vårdförbundets katastrofbidrag är inte öronmärkt utan det är upp till Läkare utan gränser att fördela pengarna. 

- Vi på Läkare utan gränser är väldigt glada och stolta över att få ta emot årets katastrofbidrag från Vårdförbundet. Överallt där vi arbetar är omständigheterna unika. Därför är icke öronmärkta bidrag som detta extremt viktiga, för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete med att ge livräddande vård och humanitär hjälp där behoven är som störst, säger insamlingschef Ida Bah. 

Källa: Vårdförbundet.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser