den 14 maj 2024

Unikt forskningsprojekt i Eskilstuna ska minska depression hos äldre

Nedstämdhet och depression är vanligt bland äldre. Därför initierar vård- och omsorgsförvaltningen DePrevent, ett forskningsprojekt som ska bekämpa depression hos äldre.

DePrevent är en tydlig satsning för att lösa en av de mest angelägna utmaningarna inom äldrevården. Johan Lindström, förvaltningschef, är förväntansfull inför starten av projektet:

 Vi måste kunna tillhandahålla modern äldreomsorg där alla personers behov möts, och idag är det brist på psykosocial omsorg inom äldreomsorgen. Genom att kombinera praktisk erfarenhet med evidensbaserad forskning strävar vi efter att forma framtiden för äldrevården och att främja välbefinnandet hos våra äldre. Vi ser DePrevent som en viktig möjlighet i att inte bara behandla depression hos äldre, utan även att förebygga och förhindra att det blir ett återkommande problem, säger han.

Beteendaktivering som behandlingsmetod

Deprevent ska undersöka om en behandling som kallas beteendeaktivering kan användas för att minska symtom på depression och öka livskvaliteten hos äldre personer i en kommunal kontext. Beteendeaktivering går ut på att en behandlare stöttar individer i att öka lustfyllda, meningsfulla och viktiga aktiviteter så som fysisk och social aktivering. Genom att gradvis öka aktiviteter kan individen öka sitt engagemang och sin motivation, vilket kan bidra till att minska depressiva symtom.

Eskilstuna är först i landet att inom ramen för kommunal verksamhet forska om att förebygga och behandla depression hos äldre genom psykologisk behandling. Studien sker med Eskilstuna kommun som ansvarig huvudman, i samarbete med forskare från FoU Sörmland.

Effektiv behandling

 – Beteendeaktivering som metod vet vi är effektiv för att förebygga och behandla depression hos vuxna. Men merparten av studierna som finns är utförda med deltagare som är medelålders eller yngre, och det behövs studier på effekten hos äldre, särskilt äldre med mer omfattande vårdbehov i en kommunal kontext. Den variant av beteendeaktivering vi undersöker är relativt kort, baserad på fem samtal, och utförs med kommunal personal som behandlare. Om behandlingen visar sig fungera så skulle det innebära att fler äldre skulle kunna få tillgång till effektiv behandling mot nedstämdhet och depression tidigt i förloppet, och det är av stor betydelse framöver för att möta en allt större andel äldre i befolkningen, säger Johnny Pellas, psykolog och ansvarig forskare för studien.

160 deltagare ska rekryteras varav 80 till behandlingsgruppen, och 80 till kontrollgruppen.  Studien startar våren 2024 och rekrytering och behandling av deltagare beräknas pågå till och med våren 2025, och långtidsuppföljningar till och med våren 2026. Projektet kommer att genomföras med biståndshandläggare som behandlare och omfattar fem samtal som genomförs i deltagarnas hem.

Bakgrund

Cirka en tredjedel av alla 65 år eller äldre i Sverige är nedstämda och 5-15 procent har en pågående depression, vilket innebär ett stort lidande och ökar risken för kroppsliga sjukdomar, andra psykiska sjukdomar, ensamhet och självmord.

De flesta äldre med depression i Sverige får inte någon behandling alls - endast cirka 3 procent uppger att de får psykologisk behandling för sin depression trots att denna behandling är ett förstahandsalternativ. För personer med behov av kommunala insatser, såsom hemtjänst eller hemsjukvård, saknas ofta psykologisk behandling helt i behandlingsutbudet.  Det behövs forskning om psykologiska behandlingsmetoder som kan användas i en kommunal kontext.

Forskningsprojektet DePrevent är en del i vård- och omsorgsförvaltningens arbete med Framtidens vård och omsorg som handlar om att Eskilstuna kommuns invånare ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv. 

Källa: Eskilstuna kommun.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser