den 25 januari 2018

Unga med sömnproblem erbjuds internetbehandling

Foto: CanStock, arkiv

Sömnsvårigheter har ökat bland svenska ungdomar och är idag nästan tre gånger vanligare än på 1980-talet. Bland unga med psykiatriska tillstånd som ångest, depression, adhd och autism är förekomsten mycket vanlig. Nu inför barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset en internetbaserad KBT-behandling.

Dålig sömn kan få stora negativa konsekvenser bland annat på skolprestation och psykisk hälsa.

– Nio av tio ungdomar har dagligen tillgång till en dator med internetuppkoppling. Därför kan internetbaserad behandlingvaraett bra komplement till annan behandling. Upplägget gör att fler kan få stöd på tider som passar dem själva, men också att man når personer som har svårt att ta sig till mottagningen, säger Vendela Zetterqvist, psykolog och projektledare för eBUP vid Akademiska sjukhuset.

Målgruppen för den KBT-baserade internetbehandlingen är unga i åldern 13-18 år med sömnsvårigheter, antingen svårigheter att somna, orolig sömn med uppvaknanden eller alltför tidigt uppvaknande på morgonen.

Internetbehandlingen har samma innehåll som traditionell KBT, men den ges som guidad självhjälp med webbaserat material i form av text, ljudfiler, videoklipp etc. Patienten arbetar självständigt och har kontakt med sin behandlare varje vecka, via krypterade meddelanden.

Vendela Zetterqvist betonar att dålig sömn kan få stora negativa konsekvenser bland annat på skolprestation och psykisk hälsa.

Studier på vuxna med sömnproblem har visat på goda effekter av KBT via internet, både när det gäller insomning och hur effektiv sömn man får. Men trots att ungdomar kanske är den mest uppkopplade åldersgruppen har det gjorts väldigt få studier på barn och ungdomar.

Åren 2016-2017 genomförde barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Akademiska sjukhuset och Region Gävleborg en pilotstudie där 21 ungdomar med sömnproblem deltog. Under sju veckor fick deltagarna internetbehandling och resultaten visar att de blev mycket bättre. Därför har barn- och ungdomspsykiatrin i de båda regionerna nu valt att införa behandlingen i standardutbudet av behandlingar inom delar av öppenvården, som komplement till annan terapi. Resultaten utvärderas kontinuerligt i forskning.

Källa: Akademiska sjukhuset

FAKTA: KBT-behandling via internet mot sömnsvårigheter

  • Från våren 2018 erbjuds behandlingen patienter i åldern 13-18 år, inskrivna inom öppenvården vid ätstörningsenheten BUP Uppsala.
  • Patienterna får inte ha pågående psykostillstånd, sömnapné eller stor risk för maniskt skov.
  • Upplägget liknar traditionell KBT, men behandlingen ges som en guidad självhjälp med webbaserat material i form av text, ljudfiler, videoklipp etc.
  • Patienten arbetar självständigt och har kontakt med sin behandlare varje vecka, via krypterade meddelanden.
  • Behandlingen pågår under sju veckor och påverkar inte annan vård.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser