den 27 december 2023

Tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och risk för hjärt-kärlsjukdom

Studien bygger på data från 22 670 deltagare i åldrarna 50–64 år som deltog i befolkningsstudien SCAPIS. Foto: Canstock, arkiv.

Personer som rör sig motsvarande 20 minuters rask promenad om dagen eller mer har lägre risk att ha åderförkalkning i kranskärlen, jämfört med dem som rör sig mindre än 20 min per dag. Och det är stillasittarna som kan få störst hälsovinster av att börja röra sig mer i vardagen. Det visar en svensk studie med över 22 000 deltagare ur befolkningsstudien SCAPIS, som är Hjärt-Lungfondens hittills största forskningssatsning.

Elin Ekblom Bak

Docent. GIH Foto: Thomas Carlgren.

Kristina Sparreljung

Generalsekreterare Hjärt-Lungfonden Foto: Leonard Gren.

Mats Börjesson

Professor och överläkare. Foto: Johan Wingborg.

Örjan Ekblom

Professor. Foto: Thomas Carlgren.

Tomas Jernberg

Professor och överläkare. Foto: Hjärt-Lungfonden.

– Det behöver inte vara jättetuff träning, utan det handlar om att få upp pulsen, till exempel genom en rask promenad. De deltagare i studien som ägnade 20 minuter per dag åt måttlig till högintensiv fysisk aktivitet hade en lägre förekomst av åderförkalkning, säger Elin Ekblom Bak, docent vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

Studien bygger på data från 22 670 deltagare i åldrarna 50–64 år som deltog i befolkningsstudien SCAPIS. Deltagarnas fysiska aktivitet mättes genom att de under en veckas tid fick bära rörelsemätare, så kallad accelerometer. Deltagarnas rörelsemönster och bilder av deras kranskärl och halspulsådror, som undersökts med datortomografi, jämfördes sedan. Att forskarna haft tillgång till mätningar av både deltagarnas rörelsemönster och graden av åderförkalkning gör studien världsunik.

Resultaten visade att de deltagare som var stillasittande omkring tio timmar per dag hade 44 procent högre risk för att ha åderförkalkning i hjärtats kranskärl jämfört med dem som hade lite dagligt stillasittande. De deltagare som rörde på sig mest, det vill säga med minst 20 minuters pulshöjande aktivitet om dagen, hade upp till 39 procent lägre risk för att ha åderförkalkning.

Forskarna bakom studien studerade även hur risken skulle påverkas om tid i dagligt stillasittande byttes ut mot lika mycket tid i pulshöjande aktivitet. Resultaten visade att de mest stillasittande kan få störst hälsovinster av att börja röra sig mer. Deras risk för åderförkalkning var 16 procent lägre om 30 minuter av stillasittande byttes ut mot pulshöjande aktivitet, och 29 procent lägre om 60 minuter byttes ut.

– Studien visar att det finns en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och risken för hjärt-kärlsjukdom. Den visar också hur viktigt det är att identifiera riskgrupper och ge dem stöd att hitta sundare levnadsvanor, till exempel genom riktade hälsosamtal och fysisk aktivitet på recept, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Fakta om studien
Namn: Accelerometer derived physical activity and subclinical coronary and carotid atherosclerosis: cross-sectional analyses in 22 703 middle-aged men and women in the SCAPIS study
Antal deltagare: 22 670 personer i åldrarna 50–64 år.

Författare: Elin Ekblom Bak, docent, och Örjan Ekblom, professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan, Mats Börjesson, professor och överläkare vid Göteborgs Universitet och Tomas Jernberg, professor och överläkare vid Karolinska Institutet.

Publicering: BMJ Open den 23 november 2023

Länk: https://bmjopen.bmj.com/content/13/11/e073380.full

Källa: Hjärt-Lungfonden.

Fakta om SCAPIS (Källa: Hjärt-Lungfonden)
Vision: Att minska risken för sjukdom i hjärta, kärl och lungor hos kommande generationer.
Övergripande mål: Att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och förhindra sjukdomarna innan de uppstår.

Syfte: Att inhämta avsevärt mycket mer kunskap om sjukdomarnas uppkomst för att kunna:
• Förebygga dem.
• Ställa bättre och tidigare diagnos.
• Påverka sjukdomsförloppet.
• Hitta nya, bättre behandlingsmetoder och mediciner.Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser