den 23 maj 2023

Tidigare smittkoppsvaccinering ger immunitet mot mpox

Personer som blev vaccinerade mot smittkoppor fram till mitten av 1970-talet har en kvarvarande och överlappande immunitet mot mpox (tidigare kallad apkoppor). Det kan forskare vid Karolinska Institutet visa i en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Cell Host & Microbe.

Marcus Buggert

Docent och forskare. Foto: Ulf Sirborn.

Under förra årets utbrott av mpox spreds viruset för första gången i större utsträckning utanför Afrika och har hittills orsakat över 85 000 fall av sjukdomen. De som smittats är i huvudsak män som har sex med män och i påfallande hög utsträckning är det yngre individer som drabbas.
Viruset som orsakar mpox är ett så kallat ortopoxvirus och har stora likheter med det virus som orsakade smittkoppor fram till mitten av 1970-talet, då det utrotades.

Långlivade minnesceller

Eftersom det sedan tidigare fanns uppgifter som pekade på att det gamla smittkoppsvaccinet kunde ge ett skydd mot mpox frågade sig forskarna vid Karolinska Institutet om de som vaccinerats för flera decennier sedan fortfarande hade ett minnessvar och därigenom ett skydd mot viruset som orsakar mpox.

– I studien visar vi att det är så, vilket dels tyder på att minnescellerna är väldigt långlivade och dels att de även kan känna igen närbesläktade virus som mpox-viruset och ge en överlappande, eller korsreaktiv, immunitet, säger studiens huvudförfattare Marcus Buggert, docent och forskare vid Centrum för infektionsmedicin, Karolinska Institutet.

Signifikant kraftigare immunsvar

Genom att analysera immunsvaret av så kallade T-celler hos 105 friska blodgivare kan forskarna visa att de individer som var födda före 1976 uppvisade signifikant kraftigare immunsvar mot båda virustyperna. Forskarna analyserade även immunsvaret hos 22 män med nyligen genomgången mpox-infektion och kan visa att även de hade ett kraftigt immunsvar mot viruset, som kan ge framtida immunitet.

Hur stort skydd tidigare smittkoppsvaccinerade har mot mpox kan inte den aktuella studien svara på, den är alltför liten. Men Marcus Buggert refererar till en nyligen publicerad brittisk observationsstudie som undersökt effekten av smittkoppsvaccin givet till män i riskgrupp under 2022.
– Den studien visar att smittkoppsvaccin kan ge ett ungefär 80-procentigt skydd mot mpox, säger han.

Publikation

”Memory profiles distinguish cross-reactive and virus-specific T cell immunity to mpox”. Sarah Adamo, Yu Gao, Takuya Sekine, Akhirunnesa Mily, Jinghua Wu, Elisabet Storgärd, Victor Westergren, Finn Filén, Carl-Johan Treutiger, Johan K. Sandberg, Matti Sällberg, Peter Bergman, Sian Llewellyn-Lacey, Hans-Gustaf Ljunggren, David A. Price, Anna-Mia Ekström, Alessandro Sette, Alba Grifoni, Marcus Buggert. Cell Host & Microbe, online 25 april 2023 (In Press, Journal Pre-Proof), doi: 10.1016/j.chom.2023.04.015.

Källa: Karolinska Institutet.

Forskningen finansierades av Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, ERC, Karolinska Institutet, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF), Cancerfonden, Åke Wibergs Stiftelse, Magnus Bergvalls Stiftelse, Jonas Söderquists Stiftelse. Marcus Buggert är konsult för företagen Oxford Immunotec, Mabtech, BMS, och MSD.

Fakta om mpox

Mpox (tidigare apkoppor) är en virussjukdom som främst sprids genom nära fysisk kontakt med en infekterad person. Fysiska sexuella kontakter utgör en särskilt hög risk. Vanliga symtom är blåsor, sår och utslag på kroppen, feber och svullna lymfkörtlar. Sjukdomen kan orsaka smärta och obehag, men läker i regel ut av sig själv inom två till fyra veckor.
Smittkoppsvaccineringen i Sverige startade under tidigt 1800-tal och avbröts 1976 när sjukdomen var utrotad. Vaccineringen var obligatorisk för hela befolkningen.
Vaccinet som idag ges för att förebygga mpox är i grunden ett vaccin mot smittkoppor.
Källa: Folkhälsomyndigheten.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser