den 11 januari 2024

Systembolaget delar ut 10 miljoner kronor till alkoholforskning

Foto: Canstock, arkiv.

Nytt blodprov som avslöjar patienters verkliga alkoholbruk och vad som händer med risken för hjärt-kärlsjukdomar när man minskar sitt drickande. Det är två av totalt 30 forskningsprojekt som nu får ta del av 10 miljoner kronor som Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut 2024.

Emanuel Fryk

Läkare och forskare. Foto: Privat.

Sara Wallhed Finn

Psykolog och forskare. Foto: Fond & Fond.

I Sverige lever över två miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom.1 En hög konsumtion av alkohol ger en klart ökad risk för kranskärlssjukdom, hjärtmuskelsjukdomar, förmaksflimmer, alla typer av stroke och högt blodtryck. Även en oregelbunden högkonsumtion, måttlig eller låg konsumtion ger ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.2 

– Det finns avgörande områden inom alkoholforskning där vi ser betydande kunskapsbrister idag. Vår ambition är att minska kunskapsgapet och därmed bidra till en bättre folkhälsa med en säkrare och mer upplyst alkoholkonsumtion, säger Malin Sandquist, verksamhetsområdeschef Hållbarhet & Kommunikation på Systembolaget.  

Emanuel Fryk, läkare och alkoholforskare vid Göteborgs universitet, leder ett av forskningsprojekten. 

– Vi ska med ett blodprov undersöka några tusen personers regelbundna alkoholbruk och hur det påverkar deras hälsa i hjärta och kärl. Det har inte gjorts tidigare. Vi hoppas att vår forskning ska bidra till en bättre sjukvård och folkhälsa, säger Emanuel Fryk. 

Ett annat projekt leds av Sara Wallhed Finn, psykolog och alkoholforskare vid Karolinska institutet.  

– Vi vill undersöka om riskerna för hjärt- och kärlsjukdom förändras när människor minskar sin alkoholkonsumtion. Här saknas det kunskap, särskilt hur kvinnors hälsa påverkas. Vi vill bidra till bättre kunskap om värdet av att förändra sina alkoholvanor. Kunskap som kan bidra som underlag till rekommendationer inom hälso- och sjukvården samt att människor kan fatta informerade beslut om sina alkoholvanor, säger Sara Wallhed Finn. 

Här är hela listan med projekt som har beviljats forskningsanslag inför 2024: Beviljade ansökningar

Om forskningsprojekten och forskningsmedlen 

Av de 30 tilldelade alkoholforskningsprojekten är 19 helt nya och övriga 11 har beviljats medel för fortsatt forskning ett andra år. Medel för alkoholforskningen har gått att söka i kategorierna Fria forskningsmedel med 6 miljoner kronor att fördela, Juniora forskningsmedel med 2 miljoner kronor att fördela och 2 miljoner kronor för av Systembolaget initierade fokusområden; Sambanden mellan alkoholkonsumtion och folksjukdomar respektive Anskaffning av alkohol och tillgångsbegränsande åtgärder. 

Läs mer om pågående forskningsprojekt här, se fliken ”projektkatalogen 2023”: https://www.omsystembolaget.se/folkhalsa/forskning/pagaende-projekt/ 

Alkoholforskningsrådet är fristående från Systembolaget. Tio ledamöter är experter och forskare inom alkoholforskningsområdet och fem är företrädare för allmänna samhällsintressen. När det gäller bedömningen av inkomna ansökningar så finns en prioriteringsordning där samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som gäller alkoholförebyggande arbete. 

Referenser:

  1. https://www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/
  2. https://www.omsystembolaget.se/folkhalsa/kropp-och-halsa/alkohol-och-sjukdomar/

Källa: Systembolaget.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser