den 23 september 2018

Syrgas lindrar inte smärta vid hjärtinfarkt

Patienter med misstänkt hjärtinfarkt har bevisligen smärta i varierande grad och vi behöver fundera på hur vi smärtstillar dem på bästa sätt. Foto: Canstock, arkiv.

Syrgasbehandling i samband med hjärtinfarkt eller kärlkramp lindrar inte smärta. Det visar en studie som letts av David Sparv, chefssjuksköterska på Skånes universitetssjukhus som disputerade i våras vid avdelningen för kardiologi vid Lunds Universitet.

Studien presenterades nyligen på en konferens i München och publicerades i den amerikanska tidskriften JACC: Cardiovascular Interventions. 622 patienter runt om i landet fick efter att de genomgått ballongvidgning i samband med hjärtinfarkt eller hjärtsvikt uppskatta den smärta de upplevt.
– Vi såg ingen som helst skillnad i hur patienterna upplevde smärta oavsett om de behandlats med syrgas eller inte. Det tyder på att syrgas för den här gruppen av patienter inte verkar ha någon smärtstillande effekt, säger David Sparv.

Viktigt med fler studier
Han menar att det behövs mer forskning på området syrgasbehandling och smärta men att resultaten redan bör få effekter vid vård av patienter med hjärtinfarkt.
– Patienter med misstänkt hjärtinfarkt har bevisligen smärta i varierande grad och vi behöver fundera på hur vi smärtstillar dem på bästa sätt. Det viktiga är att vi inte fortsätter att slentrianmässigt ha med behandling med syrgas i våra vårdprogram, säger David Sparv.

Han betonar dock att studien är utförd på patienter med normal syresättning. Patienter med syrebrist behöver och ska även framöver behandlas med syrgas.
– Där är våra resultat samstämmiga med tidigare forskning.

Huvudstudie rönte stort intresse
David Sparvs arbete bygger vidare på resultaten av huvudstudien, DETO2X-AMI, där man via det svenska kvalitetsregistret Swedeheart studerat syrgasbehandling vid hjärtinfarkt hos 6 600 patienter. Huvudstudien visade att syrgasbehandling inte hade någon effekt när det gäller dödlighet, sjuklighet eller upplevd smärta.
– Resultaten visade heller inte någon ökad dödlighet bland patienter som behandlats med syrgas men baserat på tidigare studier kan vi inte utesluta att höga doser av syrgas kan vara skadligt, säger David Sparv.

Vilken konkret betydelse har då resultaten av de två studierna för patienterna?
– Våra resultat, tillsammans med flera andra studier de senaste åren, visar att en över 100-årig tradition av syrgas vid hjärtinfarkt saknar positiva kliniska effekter. Det gynnar så klart patienten att vi vet bättre när vi ska använda syrgas. Eftersom vi inte kan utesluta skadliga effekter vid höga doser, är det viktigt att inse att syrgas är ett läkemedel som ska ha en indikation, dosering och behandlingstid.

Resultaten av huvudstudien som presenterades förra sommaren har lett fram till att de europeiska riktlinjerna vid hjärtinfarkt ändrats. Nu ska rönen även införlivas i den svenska sjukvården.
– Om man har normal syresättning, 90 procent eller över, verkar syrgas inte ha några positiva effekter vare sig när det gäller dödlighet, sjuklighet eller smärta. Utmaningen nu är att detta ska tillämpas kliniskt även i Sverige, säger David Sparv.

Källa: Region Skåne

Länk till abstract om studien:
The Analgesic Effect of Oxygen in Suspected Acute Myocardial Infarction


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser