den 7 april 2021

Synförändringar vanligt hos långtidssjuka i covid-19

Johan Danielsson, leg. optiker, genomför en synundersökning efter utbildningen. Foto: Synologen.

Pågående forskning pekar på att uppemot 25–40 procent av de som har långvariga besvär efter covid-19 drabbas av synförändringar. Dessa problem kan försvåra återgång till arbete och vardagliga aktiviteter. Medlemsorganisationen Synologen är nu Sveriges första optiker som har fått en utbildning för att upptäcka och behandla covid-19 relaterade symptom.

Synförändringar av olika slag är vanliga symptom hos de som lider av långvariga besvär efter covid-19. Den pågående forskningen indikerar att det är så många som 25–40 procent. Optikern och forskaren Jan Johansson från Karolinska Institutet medverkar i forskningsstudier vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Linköping, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken i Stockholm samt en pilot inom primärvården. Jan utbildar även optiker och andra professioner för att upptäcka och hjälpa patienter som drabbats av synförändringar.
 - Det är fortfarande i ett tidigt skede i forskningen men vi kan se flera tydliga indikationer på samband mellan synförändringar och de som varit sjuka i covid-19. Det är inte ovanligt att dessa patienter upplever trötthet som främsta symptom och inte direkt relaterar till synförändringar. Det kan även vara att man känner obehag eller känner sig ostadig när man vistas i vardagliga miljöer där det är liv och rörelse. Det är svårt att arbeta och fokusera under längre perioder om man inte får hjälp att korrigera synförändringarna, och det kan påverka uthållighet och livskvalitén, säger Jan Johansson, leg. optiker och forskare på KI.

Optiker behöver utbildas – Synologen först ut

En viktig del för att kunna upptäcka och behandla symptomen rätt är att svenska optiker redan nu får en grundläggande kunskap för att hjälpa dessa patienter.  

   Synologens optiker är de första i Sverige som har genomgått en utbildning. En av dessa är optikern Johan Danielsson från Se och Synas i Alvik, Stockholm.

- Vår roll som optiker är att ge så bra förutsättningar som möjligt till våra patienter.

I dessa fall behövs mer tidskrävande undersökningar än vanligt, och att vi verkligen är lyhörda kring de problem som patienten i fråga upplever. Idag är det vanligt att optiker inte avsätter tillräckligt med tid för synundersökningar och för dessa patienter är det ofta dubbelt så långa undersökningar som behövs för att komma underfund med symptomen. Det är av största vikt att alla optiker tar sig an forskningen för att ge rätt typ av behandling, säger Johan Danielsson, leg optiker från Synologen.

5 vanliga tecken att hålla koll på enligt optiker

  • Du ser suddigt eller upplever dubbelseende.
  • Det är jobbigt att vistas i miljöer med mycket rörelse, exempelvis i matbutiken eller i bilen. Det kan ge obehag, göra att du fort blir trött eller att du känner dig ostadig. 
  • Du kan uppleva obehag i starkt solljus, upplysta rum hemma eller av stark lysrörsbelysning.
  • Dina ögon är känsliga: sveda, grusighet, smärta eller ovanligt rinnande ögon.
  • Svårt att bibehålla fokus med ögonen, exempelvis att text upplevs flyta ihop.
    (Källa Synologen)

Synologen är en rikstäckande medlemsorganisation som består av 350 engagerade och kunniga optiker över hela landet. De lokala optikerna är experter på syn- och ögonhälsa. Synologens medlemmar är de enda av Sveriges optiker som är certifierade inom kvalitet och miljö enligt den internationella ISO-normen. Synologen är Sveriges fria optiker.


3 Kommentarer

Lie

den 13 april 2021

Detta symtom är som så många fler hos långtidscovid även vanliga vid ME. Hoppas att de som forskar på långtidscovid öppnar upp för detta så att de och forskare på ME kan dra nytta av varandra.


Carina

den 17 maj 2021

Hade torra och onda ögon men när jag fick covid så blev det mycket värre. Onda ögon som kändes som någon skar med knivar i dem, fick både kortison och penicillindroppar som hjälpte för stunden. Har nu pluggat tårkanalerna för att inte ha så torra ögon. Men har ont, skav, huvudvärk, värk ner över näsan, sveda och röda ögon, jag antar att det är covidrester. Vet inte vad jag ska göra för att det ska bli bättre...


Jessica

den 15 februari 2022

Jag fick dubbelseende och dimsyn och svårt att avståndsbedömma vid bilkörning. Trodde att det berodde på antidepressivt läkemedel och avråddes att sluta med dessa. Problemet med dimsyn och svårt att fokusera blicken kvarstod .Då hade jag ännu inte haft covid min första gång, däremot hade jag tagit covid-vaccin. Kopplade inte till covid eller vaccinet. Men nu när jag fick covid för andra gången blev synen plötsligt påtagligt sämre igen. Nu är jag rätt säker på att både vaccinet och coviden orsakat dessa synproblem. Jättebra att ni forskar på detta och att det kanske finns hjälp.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser