den 22 januari 2024

Superbakterie inom vården – ny kunskap om virulens och resistens

Irfan Ahmad, Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet. Foto: Privat.

Forskare vid Umeå universitet visar att pili-strukturerna hos bakterien A. baumannii inte bara bidrar till virulens utan också bildar biofilmsstrukturer som ökar toleransen mot antibiotika. Fynden har publicerats i NPJ Biofilm and Microbiome.

Bernt Eric Uhlin

Professor. Foto: Mattias Pettersson.

- Våra fynd bidrar till bättre förståelse av molekylära mekanismer bakom A. baumanniis virulens och ger värdefulla kunskaper för utveckling av nya terapeutiska strategier för att behandla och förebygga infektioner orsakade av denna bakterie", säger Irfan Ahmad, som har varit gästande universitetslektor på Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet och korresponderande författare till studien.

Antibiotikaresistenta bakterier av arten Acinetobacter baumannii har blivit ett globalt hälsohot som orsakar många allvarliga och livshotande infektioner särskilt bland patienter inom sjukhusmiljöer och annan hälsovård. Bakterien är av WHO rankad som högsta prioritet när det gäller behovet av nya antibiotika och utveckling av alternativa medel för att motverka infektionerna.

Vidhäftning till olika slags ytor genom produktion av pili, filament av proteinpolymerer på sin yta, är en av egenskaperna hos bakterien som starkt bidrar till dess förmåga att etablera sig i sjukhusmiljöer och att kolonisera olika vävnader som leder till infektion.

I den nya studien utförd av Irfan Ahmad och kollegor vid Umeå universitet, i samarbete med kollegor vid University of Health Sciences, Lahore i Pakistan, och University of Turku i Finland, upptäckte man att A. baumanniiinteragerar med värden genom Csu pili.

Resultaten visar att kliniska isolat av A. baumannii som uttrycker sådan pili rikligt, bildar särskilda biofilmstrukturer in vitro. Bakterier inom dessa biofilmstrukturer uppvisar en förhöjd tolerans mot det antibiotikum, colistin, som utgör sista alternativet mot dessa multiresistenta bakterier.

"Dessutom är Csu pili inte bara en funktionell komponent i mogna A. baumannii biofilmer utan också en viktig virulensfaktor som främjar initieringen av sjukdomsprogression genom att förmedla bakteriell vidhäftning till epitelceller", säger Irfan Ahmad.

Om den vetenskapliga publikationen: Ahmad, I., Nadeem, A., Mushtaq, F., Zlatkov, N., Shahzad, M., Zavialov, A.A., Wai, S.N., Uhlin, B.E. Csu pili dependent biofilm formation and virulence of Acinetobacter baumannii. npj Biofilms Microbiomes 9, 101 (2023).

https://doi.org/10.1038/s41522-023-00465-6

UCMR är ett Centre of Excellence som främjar tvärvetenskaplig banbrytande molekylär och translationell mikrobiell infektionsforskning vid Umeå universitet. UCMR grundades 2004 och i dag omfattar forskningsmiljön 67 grupper med enastående meritlista inom områdena mikrobiell patogenes, molekylär- och cellbiologi, kemi, klinisk mikrobiologi, strukturbiologi, immunologi, epidemiologi, mikrobiell ekologi, fysik, matematik, och datadriven vetenskap.

Källa: Umeå universitet.  


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser