den 24 maj 2023

Stora framsteg i att bota hjärntumörer

Forskarnas molekyl Z4P blockerar en av mekanismerna som reglerar proteinproduktionen i en cancercell. Blockeringen gör att cancercellen dör. Tre bilder som visar tumörens utbredning efter 20 dagars behandling hos möss. Control: Obehandlad tumör. TMZ: Efter behandling med enbart chemoterapi. Combo: Kombinationsbehandling med chemoterapi och blockeringsmolekylen Z4P. Foto: Molekylbild: X. Guillory, Bilder från djurförsöken: D. Pelizzari-Raymundo.

Forskare vid Göteborgs universitet har tillsammans med franska kollegor lyckats ta fram en metod som har förmågan att ta död på den aggressiva hjärntumören glioblastom. Genom att blockera vissa funktioner i cellerna med en införd molekyl dör cancern av stress.

Leif Eriksson

Professor. Foto: Jesper Larsson.

Cancerceller, speciellt de som bildar aggressiva tumörformer, är celler som på ett eller annat sätt förlorat kontrollen och lever i en mycket stressad tillvaro. För att kunna hantera denna belastning kidnappar cancercellerna mekanismer som de friska cellerna använder för att reglera proteinproduktionen och ta hand om det överskott av proteiner som skapas. Utan de kidnappade mekanismerna skulle cancercellen dö.

– Vi har nu lyckats hejda cancercellernas kidnappning genom att föra in en specialutvecklad molekyl i cellerna som blockerar en av dessa kidnappade försvarsvägar hos cancercellerna. Det gör att cancern tar död på sig själv, säger Leif Eriksson, professor i fysikalisk kemi vid Göteborgs universitet.

Svenskt-franskt samarbete

Leif Erikssons forskargrupp har arbetat tillsammans med en forskargrupp vid INSERM i Rennes, Frankrike. Med hjälp av superdatorer och avancerade simuleringar tog forskarna fram en variant av molekylen som även kan ta sig genom blod-hjärn-barriären som skyddar hjärnvävnaden. Forskningsresultatet redovisas i den vetenskapliga tidskriften iScience.

Genombrottet gäller för hjärntumörer av typen glioblastom. De utgör cirka 45 procent av alla tumörer i hjärnan och drabbar cirka 400 personer i Sverige varje år. För hela EU är siffran 19 000 personer. Prognosen för malign glioblastom är i dag mycket dålig, endast några få procent överlever fem år efter diagnos och behandling.

– I dag består cancerbehandlingen av kirurgi, strålning och kemoterapi. Tyvärr lyckas man inte döda samtliga cancerceller och därför återkommer tumören. När den gör det har den ofta både spridit sig och utvecklat resistens, säger Leif Eriksson.

Undersöker användning mot annan cancer

Försöken med den nya metoden har visat mycket lovande resultat. Forskarna såg att en kombinationsbehandling med den nya substansen och en behandlingsdos med kemoterapi var tillräckligt för att helt ta död på tumörerna och dessutom förhindra att de kom tillbaka. Eftersom tumören stressas till att självdö så försvinner samtliga cancerceller och vid utförda djurförsök med möss har cancern inte återkommit efter 200 dagar. Vid jämförande försök med endast kemoterapi återkom hjärntumören efter 100 dagar, då mycket snabbväxande.  

– Det här är första gången man har kunnat visa på så tydliga resultat för hjärntumörer, som kan leda till en behandling som helt undviker kirurgi och strålning. Vi har även börjat undersöka användning av våra substanser mot andra aggressiva tumörformer som bukspottskörtelcancer, trippel-negativ bröstcancer och viss levercancer, säger Leif Eriksson.

Det finns andra typer av hjärntumörer som inte utvecklas på samma sätt som glioblastom. För dessa fungerar inte den här nya metoden.

Uppvisar inga biverkningar

Dagens behandlingsformer av hjärntumörer har ofta svåra biverkningar. I den nya behandlingen har forskarna inte sett några biverkningar med substansen ännu – de försöksdjur som behandlades behöll vikten, hade inga uppenbara förändringar i beteende, och levern var till synes opåverkad. Men mer omfattande undersökningar behöver göras. Omfattande celltester har dock visat att substansen är icke-toxisk för friska celler även vid mycket höga doser.

Nu fortsätter forskningen på denna molekyl. Mycket återstår att göra, som optimeringen av behandlingsproceduren, vidare tester på försöksdjur med mera. Men Leif Eriksson hoppas och tror att det ska gå relativt fort att få ut läkemedlet i klinisk behandling.

– Det beror mycket på om det kommer in finansiering, för att kunna ta de olika stegen så smidigt som möjligt. Om jag tänker optimistiskt så kanske det kan ta fem år.  Det är en kort tidsrymd, men samtidigt är glioblastom en nära hundraprocentig dödlig sjukdom, så alla förbättringar i vården innebär stora framsteg, säger Leif Eriksson.

Vetenskaplig artikel i iScience: A novel IRE1 kinase inhibitor for adjuvant glioblastoma treatment

Källa: Göteborgs universitet.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser