den 26 juni 2024

Stockholm3 minskar kostnaderna för behandling av prostatacancer och förbättrar den diagnostiska precisionen

En ny studie publicerad i European Urology Open Science visar att användning av Stockholm3 för prostatacancerdiagnostik kan minska sjukvårdskostnaderna avsevärt. Stockholm3, som kombinerar genetiska-, protein- och kliniska markörer, ger också en mer exakt bedömning av risken för att utveckla aggressiv prostatacancer jämfört med PSA-test.

Studien visar att användning av Stockholm3 som ett komplement vid förhöjda PSA-värden kan sänka kostnaderna för prostatacancervården med 8 procent jämfört med att endast använda standardtestet PSA (1). Kostnadsanalysen baseras på data från drygt 12000 män som genomgått prostatacancerdiagnostik i Sverige (2), kompletterat med kostnadsdata från Sverige och sju andra europeiska länder för att säkerställa en bred tillämplighet.

Studiens viktigaste slutsatser:

  • Kostnadsbesparingar: Att använda Stockholm3 som reflextest vid PSA-värden över
    1,5 ng/ml resulterar i kostnadsbesparingar på 358 EUR (8 %) per testad individ, jämfört med PSA-MRI-baserade diagnosmetoder. Detta tillvägagångssätt erbjuder en betydande årlig besparingspotential för de europeiska hälsosystemen.
  • Kostnadsdrivare: Den största vårdkostnaden är relaterad till metastaserad cancer. Om cancern upptäcks när den är lokalt avgränsad i prostatan, genom att använda Stockholm3 som tilläggstest till PSA 1,5 ng/ml, blir kostnaden för behandling avsevärt lägre.

"Flera studier har visat att Stockholm3 kan upptäcka prostatacancer tidigare och hjälpa till att identifiera aggressiva fall i ett skede där cancern fortfarande är behandlingsbar, vilket är avgörande för vårdutfallet. Denna omfattande kostnadsanalys visar att tidig upptäckt med Stockholm3 också leder till minskade totala sjukvårdskostnader. Detta är särskilt viktigt med tanke på den åldrande befolkningen och förväntade ökningen av prostatacancer", säger Hari Vigneswaran, Chief Medical Officer på A3P Biomedical.

(1) McLeod, O.D., et al., Cost Analysis of Prostate Cancer Care Using a Biomarker-enhanced Diagnostic Strategy with Stockholm3. European Urology Open Science, 2024. 66: p. 26-32. https://doi.org/10.1016/j.euros.2024.05.010
(2) Palsdottir, T. et al. The Capio Prostate Cancer Center Model for Prostate Cancer Diagnostics –Real-world Evidence from 2018 to 2022. Eur Urol Open Sci 61, 29-36 (2024). https://doi.org/10.1016/j.euros.2024.01.012

Om Stockholm3

Stockholm3 är ett blodbaserat test som analyserar en kombination av proteinmarkörer, genetiska biomarkörer och klinisk information i en algoritm för att hitta sannolikheten för kliniskt signifikant cancer vid biopsi. Att använda Stockholm3 leder till en mer träffsäker riskbedömning än den nuvarande standardmetoden PSA. Stockholm3 identifierar 40-90% fler män med aggressiv prostatacancer och minskar samtidigt överdiagnostiken med 40-50% jämfört med PSA.

Stockholm3 har utvärderats i kliniska studier med fler än 90 000 män. Studierna behandlar både specificiteten och sensitiviteten hos Stockholm3 i multietniska populationer samt hälsoekonomiska fördelar med att implementera testet i kliniskt bruk. Flera studier har publicerats i inflytelserika tidskrifter som The Lancet Oncology, Journal of Clinical Oncology och European Urology. För mer information om våra kliniska studier, besök www.a3p.com.

A3P Biomedical är ett bolag specialiserat på avancerad diagnostik av prostatacancer. A3P:s huvudprodukt, Stockholm3, är ett kliniskt och kommersiellt validerat blodtest för tidig upptäckt och riskstratifiering av aggressiv prostatacancer. A3P Biomedical har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, besök www.a3p.com

Källa: A3P Biomedical.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser