den 27 maj 2021

Smart finansiering låser upp miljarder till digital vårdomvandling

" Att arbeta smartare inom vårdsektorn bekräftar den potentiella inverkan pandemin har för att påskynda digital omvandling inom sektorn, något som adderas till befintligt tryck att leverera mer effektiv, förebyggande vård". Foto: Siemens.

Den globala pandemin förväntas påskynda digital omvandling inom vården Med ett kapital inom hälso- och sjukvårdssektorn som är ännu mer begränsat till följd av pandemin är smart finansiering avgörande för att möjliggöra accelererad digital omvandling Ny forskning från Siemens Financial Services (SFS) uppskattar nivån på medel som potentiellt frigörs genom smart finansiering – snarare än att vara ”frysta” och illikvida om de används för direkta teknikinköp.

Siemens Financial Services (SFS) har publicerat en ny insiktsstudie som följer resurstrycket inom vården världen över med hjälp av sin Vårdvärdeindikator-modell. Rapporten har titeln Lätta på trycket: Att arbeta smartare inom vårdsektorn bekräftar den potentiella inverkan pandemin har för att påskynda digital omvandling inom sektorn, något som adderas till befintligt tryck att leverera mer effektiv, förebyggande vård.

Studien utvärderar de förbättringar som uppnås i det totala patientresultatet och kombinerar sedan dessa faktorer för att ge en jämförande bild av värdetillförseln inom hälso- och sjukvården i fjorton länder.

Värde levereras i huvudsak genom arbetssätt, kliniska processer och teknologier som stärker vårdorganisationer i resan mot utökad precisionsmedicin, omvandling av vårdleverans, förbättrade patientresultat och upplevelser, allt möjliggjort av digital omvandling.

Smart finansiering behövs för att hjälpa den digitala omvandlingen att ske på ett finansiellt hållbart sätt. Smart finansiering gör inte bara en ny generation utrustning och teknik tillgänglig, den frigör också investeringar som annars skulle ”frysas” vid direktinköp av teknik. Genom att använda finansieringslösningar förblir dessa medel likvida och tillgängliga för andra brådskande och taktiska behov. “Vårdsystem världen över befinner sig under ett större tryck någonsin att omvandla vårdleveransen.” säger Adrian Knöpfli, Nordic Key Account Manager, Siemens Financial Services, Sverige. ”Även om värdet av digital hälso- och sjukvård är allmänt känt, utgör ett begränsat budgetkapital ett betydande hinder för investeringar. Smart finansiering kan hjälpa hälso- och sjukvårdens ledning att frigöra kapital och realisera hållbara digitala omvandlingsprojekt.”

Fryst kapital inom bilddiagnostik

Investeringar i bilddiagnostik (2020-2025) som skulle vara "frysta" och illikvida om finansieringslösningar inte används för att skaffa en ny generation teknik.

Region    Fryst kapital [1] (miljoner SEK)

USA        104 171  

APAC      131 906

Europa     81 625


 [1] Metodik som används för att beräkna ”fryst kapital”:

  • Årliga utgifter för ”finansierbar” vårdutrustning identifieras
  • Landets finansieringspenetrationsgrad för utrustning dras därefter från denna summa
  • Därefter tillämpas en försiktig uppskattning av skifte av utrustningsflottan till digitaliserade, nya generationens versioner under en femårsperiod

Den återstående summan betraktas som till stor del ”frusen” genom att den har låsts in för direkta köp.

Om finansiering av utrustning och teknik från den privata sektorn hade använts, skulle betalningar ha fördelats över tillgångens livstid (i form av månatliga betalningar) och därmed vara bättre anpassade till de effektivitetsbesparingar och förbättrade patientresultat som utrustningen/tekniken levererar.

Källa: Siemens Financial Services (SFS)


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas