den 11 juli 2018

Hon ska leda kliniska prövningar av första dedikerade behandlingen av både PMDS och menstruell migrän

En klinisk fas IIA-prövning av sepranolon vid menstruell migrän kommer att inledas under första halvåret 2019. Foto: CanStock, arkivbild.

Asarina Pharma AB utvecklar världens första behandling mot PMDS, den allvarligaste formen av PMS, premenstruellt syndrom. – Jag har verkat inom detta område i många år och väldigt få har kommit så långt som Asarina – med ett projekt i klinisk utvecklingsfas och en säker terapi byggd på ett extremt smart vetenskapligt koncept, säger Märta Segerdahl som nu intar posten som Chief Medical Officer på bolaget.

PMDS orsakas av att allopregnanolon, en nedbrytningsprodukt av ett könshormon, påverkar hjärnans emotionella centrum. Idag används antidepressiva läkemedel, men de har ofta otillräcklig effekt samtidigt som de kan ge biverkningar.

Asarina Pharmas läkemedelskandidat sepranolon bygger på det kroppsegna ämne som hämmar effekterna av allopregnanolon och har potential att bli den första dedikerade behandlingen mot detta nedbrytande tillstånd. En fas IIA-studie har visat att sepranolon minskar symtomen av PMDS med upp till 80 procent. För närvarande genomförs en större klinisk prövning i fas IIB på 250 kvinnor i Sverige, Polen, Tyskland och Storbritannien. Märta Segerdahl, som har över 25 års klinisk och strategisk erfarenhet, sätter stort hopp till sepranolons potential.

– Korrelationerna mellan GABA-steroider som allopregnanolon och cykliska humörsymptom är så uttalade att det känns helt logiskt att sepranolon också kan ha effekt vid andra menstruationsrelaterade tillstånd, såsom menstruell migrän, säger hon.

En klinisk fas IIA-prövning av sepranolon vid menstruell migrän kommer att inledas under första halvåret 2019.

Märta Segerdahl menar att en förklaring till att tidigare behandlingar mot PMDS har nått begränsad framgång är att biverkningar under längre tids behandling tenderar att undergräva efterlevnaden.

– Patienter kan inte hålla på och ta medicin som ger dem biverkningar, säger hon. Sepranolon utövar sin effekt på de centrala orsakerna till symtomen och ingenting annat.

Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma, säger att Märta Segerdahl tillför avgörande kompetens i ett viktigt skede för bolaget.

– Vi är ett litet drivet team som kommer att dra stor nytta av hennes omfattande kliniska erfarenhet med patienter och stora strategiska rutin från läkemedelsindustrin. Allt detta kommer att vara oerhört viktigt, både för att ta sepranolon till marknaden och för att hjälpa kvinnor som lever med PMDS att återta kontrollen över sina liv.

Märta Segerdahl är utbildad vid Karolinska Institutet där hon också disputerade. Hon har varit överläkare vid smärtklinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är verksam som Chief Medical Specialist för Clinical Development Neurology på det danska läkemedelsföretaget Lundbeck.

Källa: Karolinska Institutet Science Park


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser