den 26 april 2021

Screening på akutmottagning kan förutsäga suicidrisk

Undersökningen omfattade alla patienter bedömda på akutmottagningen mellan maj 2016 och december 2017, totalt 18 684 individer. Alla patienter följdes upp i Dödsorsaksregistret. Resultaten visade att både suicidtankar och suicidalt beteende var vanligt bland det stora antalet undersökta patienter. Foto: Canstock, arkiv.

Forskare vid Centrum för psykiatriforskning på Karolinska Institutet har i en stor studie utvärderat ett instrument för screening av självmordsrisk i samband med besök på psykiatrisk akutmottagning. Forskarna fann en koppling mellan screeningresultatet och risk för självmord kort tid efter akutbesöket. Studien har publicerats i tidskriften Psychological Medicine.

Screening av suicidrisk genomförs rutinmässigt på psykiatriska akutmottagningar men det finns få studier som har kunnat påvisa tillförlitliga samband mellan screeningresultat och framtida suicid (självmord). En förkortad version av skattningsinstrumentet C-SSRS (Columbia Suicide Severity Rating Scale) har nu utvärderats på Norra Stockholms psykiatris akutmottagning, en av landets största psykiatriska akutmottagningar.

Ökad risk kort tid efter akutbesöket

Undersökningen omfattade alla patienter bedömda på akutmottagningen mellan maj 2016 och december 2017, totalt 18 684 individer. Alla patienter följdes upp i Dödsorsaksregistret. Resultaten visade att både suicidtankar och suicidalt beteende var vanligt bland det stora antalet undersökta patienter. Dödsönskan eller suicidtankar hade funnits senaste månaden hos mer än hälften av alla patienter vid akutbedömningen. 16 procent hade redan före akutbesöket gjort ett faktiskt eller avbrutet suicidförsök. 107 patienter dog i suicid under det första året av uppföljning.

   Höga poäng i screeningen var kopplat till en fyrfaldigt ökad risk att dö i suicid inom en vecka. I faktiska antal hade 7 av 13 och 16 av 30 patienter som dog till följd av suicid inom en vecka respektive en månad blivit skattade med poäng på eller över den poänggräns som visat sig ge högst sensitivitet och specificitet.

– Detta är en av få studier som har kunnat påvisa samband mellan resultat i screening och faktiska suicid redan inom mycket kort tid efter akutbesöket, säger studiens försteförfattare Johan Bjureberg, legitimerad psykolog och forskare vid Centrum för psykiatriforskning, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Kan vara av värde på akutmottagning

Resultaten innebär enligt forskarna att C-SSRS på gruppnivå, med felmarginal, kan förutsäga vilka som har förhöjd risk att dö i suicid inom en vecka och en månad efter akutbesök.

– Screeningmetoden kan alltså vara av värde i bedömning av patienter som kommer till psykiatriska akutmottagningar. Den kan utgöra ett underlag inför den kliniska suicidriskbedömning som följs upp i omhändertagande och behandling, säger studiens sisteförfattare Bo Runeson, överläkare vid Norra Stockholms psykiatri och professor vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet.

Källa: Karolinska Institutet

Publikation

“Columbia-Suicide Severity Rating Scale Screen Version: initial screening for suicide risk in a psychiatric emergency department”. Bjureberg J, Dahlin M, Carlborg A, Edberg H, Haglund A, Runeson B. Psychological Medicine, online 26 mars 2021, doi: 10.1017/S0033291721000751.

Forskningen finansierades av Region Stockholm (ALF-medel) samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Inga potentiella intressekonflikter uppges i artikeln.Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser