den 20 december 2023

Screening för sjukdomsorsakande mutationer i stamceller kan förutspå återfall hos patienter med blodcancer

Resultaten visar att det går att få en högre känslighet i metoden genom att analysera de specifika celltyperna istället för att analysera ett blandat benmärgsprov ( i snitt 97 gånger högre ), och att detta i sin tur kan förutspå återfall i snitt tio månader innan klinisk diagnos av ett återfall.

Madeleine Lehander

Doktorand. Karolinska Institutet.

Återfall efter fullständig remission (CR) är fortfarande den huvudsakliga dödsorsaken efter allogen stamcellstransplantation för hematologiska maligniteter och därför förblir förbättrade biomarkörer för tidig förutsägelse av återfall ett kritiskt mål för utveckling och bedömning av förebyggande återfallsbehandling. Eftersom betydelsen av cancerstamceller som en källa till återfall fortfarande är oklar, undersökte vi om mutationsscreening för persistens av sällsynta cancerstamceller skulle förbättra mätbar restsjukdom (MRD) och tidig återfallsprediktion efter transplantation.

I en retrospektiv studie av återfallspatienter och patienter med kontinuerligt CR med myelodysplastiska syndrom och relaterade myeloida maligniteter, utfördes kombinerad flödescytometrisk cellsortering och mutationsscreening för persistens av sällsynta skov-initierande stamceller i benmärg vid flera CR-tidpunkter efter transplantationen.

I 25 CR-prover från 15 patienter som senare recidiverade var endast 9 prover MRD-positiva i mononukleära celler (MNCs) medan flowcytometric sorterade hematopoetiska stam- och progenitorceller (HSPCs) var MRD-positiva i alla prover, och alltid med en högre variant allel frekvens än i MNC (medel 97-faldigt). MRD-positivitet i HSPC föregick MNC i flera sekventiella prover, i vissa fall före återfall med mer än 2 år. I skillnad, hos 13 patienter i långtidskontinuerlig CR, förblev HSPCs MRD-negativa. Förbättrad MRD-känslighet observerades också i totalt CD34+-celler, men HSPC:er var alltid mer klonalt involverade (medel 8-faldigt).

Sammanfattningsvis, identifiering av återfallsinitierande cancerstamceller och mutationell MRD screening för deras ihållande konsekvent förbättrar MRD-känslighet och tidigare förutsägelse av återfall efter allogen stamcellstransplantation.

Publikation: Tidskriften Blood. https://doi.org/10.1182/blood.2023022851  Marios Dimitriou, Teresa Mortera-Blanco, Magnus Tobiasson, Stefania Mazzi, Madeleine Lehander, Kari Högstrand, Mohsen Karimi, Gunilla Walldin, Monika Jansson, Sofie Vonlanthen, Per LjungmanSaskia M.C. Langemeijer, Tetsuichi Yoshizato, Eva S Hellström-Lindberg, Petter S. Woll, Sten Eirik W. Jacobsen.

Källa: Karolinska Institutet.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser