den 27 februari 2024

Schelin Catheter® - ny studie bekräftar effektivitet och användarvänlighet

Schelin Catheter. Foto: Prosta Lund.

En nyligen publicerad studie (1) i The Canadian Journal of UrologyTM, visar att Transuretral Intraprostatisk Anestesi med Schelin Catheter®, effektivt kontrollerar operativ och postoperativ smärta relaterad till ångbehandling vid prostataförstoring.

Anders Kristensson

VD. Prosta Lund.

De vanligaste metoderna för smärtlindring vid behandling med vattenånga är transrektalt periprostatiskt block (PNB) eller systemisk sederande anestesi. PNB är obehagligt och medför risk för infektion. Sedation utgör säkerhetsrisker och kräver närvaro av ett anestesi-team.

Transuretral intraprostatisk anestesi (TUIA) med Schelin Catheter® är en icke-invasiv, effektiv teknik för polikliniska, mottagnings-baserade procedurer. I artikeln “Use of the Schelin Catheter® for transurethral intraprostatic anesthesia prior to Rezūm treatment” har forskargruppen, med urologer från Kanada, Italien och USA, utvärderat effekten av TUIA via Schelin Catheter® på tio konsekutiva patienter, genom att monitorera smärta före, under och efter ångbehandling.

Författarna rapporterade att Schelin Catheter® var enkel att förbereda och manipulera, och att administrering av anestetika resulterade i effektiv smärtkontroll. Deras bedömning är att Schelin

Catheter® är mer effektiv att använda jämfört med PNB, generell anestesi och intravenös sedering: “Given the reduced need for equipment, set-up, and training compared to other analgesic methods, time is greatly optimized by using the Schelin Catheter®.”

Dr Kevin Zorn, tidigare docent i urologi vid University of Montreal Hospital Center och University of Chicago, nuvarande grundare och chef för BPH Canada Prostate Surgery Institute, kommenterar: “ -While most urological procedures of the prostate require general anesthesia or transrectal PNB (along with their associated risks), these preoperative measures require expensive equipment and pose the risk of complications that can negatively affect patient outcomes and experience. Given our current results, TUIA via the novel Schelin Catheter®, is demonstrably an effective, efficient, non-invasive analgesic method that reduces cost and training, bridging the gap between preoperative care and emerging BPH office-based MISTs.”

"Vi är glada av att se hur effektiv och lätt det är att använda vår Schelin Catheter®, och vi ser fram emot att fortsätta arbeta med urologer över hela världen i vårt uppdrag att förbättra för patienten", säger Anders Kristensson, VD för ProstaLund.

Referenser:

  1. https://canjurol.com/how-i-do-it
  2. MIST – Minimally Invasive Surgery Techniques.

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm® Concept, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 4 000 aktieägare.

Källa: Prosta Lund AB. 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser