den 6 december 2017

Sambandet mellan sömnapné och hjärtkärlsjukdom kartläggs i studie


Män med obehandlad allvarlig sömnapné har en ökad risk för hjärtkärlsjukdom och dödlighet. Kopplingen analyseras nu i den så kallade Mustaschstudien, ledd från Akademiska sjukhuset. Deltagarna kommer att genomgå fullständig sömnregistrering och ultraljudsundersökning av halskärlen.

Tidigare forskningsstudier i Uppsala har visat att inte mindre än sex procent av alla kvinnor har allvarlig sömnapné som inte diagnostiserats. Forskarnas hypotes är att förekomsten är ännu högre hos män.

Eva Lindberg

Professor och chef för sömn- och andningscentrum

Christer Jansson

Överläkare och professor i lung- och allergimedicin

– Främsta syftet med studien är att öka kunskapen om sambandet mellan sömnapné under REM-sömnen, det stadium då man drömmer, och tidiga tecken på åderförkalkning i halskärlen, säger Eva Lindberg, lungspecialist och chef för sömn- och andningscentrum, Akademiska sjukhuset.

Tidigare forskningsstudier i Uppsala har visat att inte mindre än sex procent av alla kvinnor har allvarlig sömnapné som inte diagnostiserats. Forskarnas hypotes är att förekomsten är ännu högre hos män.

Förutom sambandet sömnapné-hjärtkärlsjukdom ska man studera andra hälsoeffekter av allvarliga andningsuppehåll nattid, exempelvis blodtryck, blodsockervärde, kronisk inflammation, ämnesomsättning och lungfunktion.

– Drömsömnen, så kallad REM-sömn, står för ungefär en fjärdedel av den totala sömnen. Under denna sömnfas är sömnuppehållen längre än under andra sömnfaser samtidigt som syrekoncentrationen i blodet är signifikant lägre och blodtrycket högre. Detta sammantaget bidrar till den ökade risken för hjärtkärlsjukdom, förklarar Eva Lindberg. 

Mustaschstudien pågår till 2019 och omfattar 400 män bosatta i Uppsala som åren 2011-2015 deltog i den populationsbaserade Epihealth-studien.

Eva Lindberg fick nyligen Svensk Lungmedicinsk förenings forskningspris för Mustaschstudien, som finansieras av Hjärt-Lungfonden, försäkringsbolaget AFA samt ALF-medel (statliga anslag till läkarutbildning och patientnära klinisk forskning som förmedlas via landsting/regioner).

Källa: Akademiska sjukhuset


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser