den 21 april 2018

Risker med rotfyllningar

Foto: Ann-Marie Lidmark.

Rotfyllningarnas bakteriegifter kan ge hjärtinfarkt och reumatism. - Vill du bli frisk eller förbli frisk bör du inte ha några rotfyllda tänder, säger tandläkare Karin Öckert. Orsaken är att bakterier i rotfyllda tänder bildar gifter som kommer in i blodbanan, speciellt när man tuggar.

Rotfyllningar ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, som till exempel högt blodtryck, stroke och hjärtinfarkt.

Skador kan uppstå på vilken vävnad eller vilket organ som helst. Kopplingar mellan hjärtinfarkt och bakterier från rotfyllningar och andra tandinfektioner finns.

Bevisen hopas och det blir allt tydligare att kroniska sjukdomar kan orsakas av rotfyllda tänder. Under första halvan av 1900-talet upptäckte tandläkare Dr Weston Price att bakterier som samlats i och runt tänder kan ge upphov till svåra sjukdomar. Med DNA-tekniken har man nu kunnat visa att han hade rätt.

Tät rotfyllning omöjlig att göra

I princip är det omöjligt att utföra en helt steril rotfyllning. Det finns alltid bakterier kvar i små hålrum i rotkanalen. De i sin tur producerar gifter som via blodet sprids ut i kroppen.

- Bakteriegifterna angriper ofta de ställen där kroppen har en svaghet därför är det väldigt individuellt vilka sjukdomar som kan uppstå, säger Karin Öckert, tandläkare och specialist i parodontologi samt ledamot i Tandvårdsskadeförbundets (Tf:s) styrelse.

Högt blodtryck och värk försvann

Rotfyllningar ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, som till exempel högt blodtryck, stroke och hjärtinfarkt. Men även muskelvärk, ledinflammation och sköldkörtelproblem kan uppstå. Listan med sjukdomskopplingar fylls ständigt på. 

- Jag hade en patient med kroniskt högt blodtryck (200/130) som efter att en enda rotfylld tand tagits bort fick ett normalt blodtryck (120/70). Jag har också botat en patient, som sedan sju år led av två smärtsamma reumatiska sjukdomar, genom att dra ut en rotfylld tand. En tredje patient som opererat ett ont knä utan effekt blev besvärsfri efter att jag tagit bort en rotfylld tand, säger Karin Öckert..

Tandvårdsskadeförbundet föreslår följande:

  •  Informera patienterna om att rotfyllningar inte är riskfria, innan de utförs. Detta för att ge patienten möjlighet till egna beslut i samverkan med tandläkaren.
  •  Tillåt patienterna att ta bort rotfyllda tänder om de vill då problemen inte alltid syns på röntgen. 

Källa: Tandvårdsskadeförbundet


1 Kommentarer

Nils Norrsell

den 31 oktober 2020

Det är fullt möjligt att göra en bakteriefri rotfyllning med det CE-märkta rotfyllningsmedlet N2. Den senaste versionen skiljer sig mycket från den ursprungliga N2-sammansättningen som Tf var kritisk mot. Zinkoxid-eugenol har alltid varit huvudbeståndsdel och en liten tillsats av paraformaldehyd gör att tanden blir bakteriefri. Redan 1966 visade L. Telander i en långtidsstudie av 141 rotfyllningar att resultaten var bra. Inga tecken på infektion kunde ses. Liknande resultat har visats i undersökningar från 2000-talet. En bakteriefri rotfylld tand är ett bättre och billigare alternativ än implantat.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser