den 31 oktober 2017

Oväntad mekanism bakom resistens mot cancerläkemedel

Yihai Cao, professor i kärlbiologi vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

En studie från Karolinska Institutet under ledning av Yihai Cao, professor i kärlbiologi vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, har för första gången kunnat påvisa att produktion av hormonet EPO i njurarna leder till resistens mot blodkärlshämmande läkemedel vid behandling av cancer. Fynden bidrar till ökad förståelse för mekanismerna som ligger bakom läkemedelsresistens, vilket potentiellt kan förbättra deras terapeutiska effekt.

Den första studien som visar en mekanism för läkemedelsresistens som inte härstammar från tumörvävnaden

Blodkärlshämmande läkemedel som riktar sig mot vaskulär endoteltillväxtfaktor (VEGF), till exempel den monoklonala antikroppen bevacizumab (Avastin, Roche Holdings AG) används för behandling av många olika cancerformer hos patienter. Yihai Cao påpekar dock att olika typer av motståndskraft är vanligt förekommande i klinisk praxis, vilket begränsar läkemedlens effektivitet. ”Att försöka förstå de mekanismer som ligger till grund för resistens mot blodkärlshämmande terapi är avgörande för att kunna förbättra de kliniska fördelarna”, förklarar Cao.

 I samarbete med kliniska forskare från svenska och kinesiska sjukhus visade forskargruppen att hypoxi till följd av VEGF-hämmande läkemedelsbehandling ökade cirkulationsnivåerna av EPO i musmodeller. För att fastställa bevis för konceptet i människor, gjorde forskarna en studie på patienter med bröst- och kolorektalcancer där man kunde påvisa ökade nivåer av EPO till följd av VEGF-hämmande behandling med bevacizumab. Resultaten publicerades den 23 oktober 2017 i onlineutgåvan av tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

”Så vitt vi vet är detta den första studien som visar en mekanism för läkemedelsresistens som inte härstammar från tumörvävnaden, utan från andra friska organ, i det här fallet njurarna och dess produktion av EPO. Detta är ett överraskande och nytt koncept som kan leda till nya strategier för framtida blodkärlshämmande behandling", menar Cao.

 Genom att på olika sätt förhindra funktionen eller uttrycket av EPO kunde forskargruppen återställa effektiviteten av VEGF-hämmande läkemedel i tumörmodeller. "Våra resultat tyder på att kombinationsbehandling där både VEGF och EPO hämmas skulle vara en effektiv strategi", säger Cao. "Förhoppningsvis kommer vårt arbete att resultera i förbättring av både livskvalitet och överlevnad hos cancerpatienter som behandlas med blodkärlshämmande", avslutar han.

Källa: Karolinska Institutet Foto: Bildmakarna

Publikation: ”Off-tumor targets compromise antiangiogenic drug sensitivity by inducing kidney erythropoietin production”. Masaki Nakamura, Yin Zhang, Yunlong Yang, Ceylan Sonmez, Wenyi Zheng, Guichun Huang, Takahiro Seki, Hideki Iwamoto, Bo Ding, Linlin Yin, Theodoros Foukakis, Thomas Hatschek, Xuri Li, Kayoko Hosaka, Jiaping Li, Guohua Yu, Xinsheng Wang, Yizhi Liu & Yihai Cao. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), online 23 oktober 2017, doi:10.1073/pnas.1703431114.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser