den 14 december 2018

Operation minskar risken för död i prostatacancer - men alla har inte nytta av operation

Studien visar att i övrigt friska män, med allvarlig prostatacancer begränsad till prostatakörteln kan ha stor nytta av operation. Foto: Canstock, arkiv.

Lönar det sig att operera prostatacancer? En forskargrupp på Universitetssjukhuset Örebro har fått fram viktiga svar på den frågan. Nu publiceras resultaten i tidskriften The New England Journal of Medicine.

Den skandinaviska studien Scandinavian Prostate Cancer Group - study number four (SPCG-4), som leds från Universitetssjukhuset Örebro, undersöker nyttan med operation vid prostatacancer. Den omfattar 695 män som lottats mellan operation och endast symtomstyrd behandling. Männen i studien diagnostiserades mellan 1989 och 1999 och endast ett fåtal (12%) var tidigt upptäckta med prostatacancerspecifikt antigen (PSA). Studien inleddes således under perioden alldeles innan PSA-testning började användas i stor omfattning i Skandinavien.

I den medicinska tidskriften The New England Journal of Medicine presenteras den här veckan 29 års uppföljning av studien. I artikeln framkommer bland annat att studien fått betydelse för hur man i dag behandlar sjukdomen.

- Vi opererar inte lika många patienter i dag som tidigare. De som har lågrisktumörer behandlar vi inte längre med kirurgi utan med aktiv monitorering, det vill säga vi följer sjukdomen nära. Det har fått till följd att många slipper de biverkningar som kirurgi kan ge, som impotens och urinläckage, säger Ove Andrén, professor i urologi på Universitetssjukhuset Örebro.

De opererade männen levde längre

Efter 29 års uppföljning har 80 procent av männen avlidit, varav 32 procent till följd av prostatacancer. Det var 71 män i operationsgruppen som avled av prostatacancer jämfört med 110 i gruppen som endast fick symtomstyrd behandling. Studien visade att 12 procent av dem som opererats räddats från att avlida i prostatacancer, att 19 procent hade en obotlig cancer medan majoriteten av männen avlidit av andra orsaker. Studien visade att de opererade männen levde i genomsnitt 2,9 år längre än männen som endast fick symtomstyrd behandling. 

Studien visar att i övrigt friska män, med allvarlig prostatacancer begränsad till prostatakörteln kan ha stor nytta av operation. Samtidigt såg man också att många män trots en prostatacancerdiagnos aldrig under sin livstid fick ett allvarligt återfall eller avled av prostatacancer. Den rätta balansen mellan nyttan av operation å ena sidan och dess biverkningar å den andra är således kritisk att hitta för att behandlingen skall vara till bäst hjälp för män med prostatacancer.

- Vissa patienter har nytta av att bli opererade för sin prostata, men långt ifrån alla. Det gäller att välja ut rätt patienter. De flesta som får prostata dör inte av sin sjukdom. Jämfört med 1990-talet bör därför fler män med prostatacancer idag följas aktivt och behandlas endast vid tecken på allvarlig cancer, säger Ove Andrén.

Källa: Region Örebro län


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser