den 15 december 2021

Över 20 miljoner kronor till diabetesforskning

1,8 miljoner kronor gick till Daniel Espes vid Uppsala universitet som försöker bota typ 1-diabetes med hjälp av tabletter innehållande aminosyran GABA. Foto: Canstock, arkiv.

Barndiabetesfonden delar i år ut 19,7 miljoner i anslag fördelat på 30 forskningsprojekt. Anslagen och de två Johnny Ludvigsson-priserna innebär att Barndiabetesfonden delar ut över 20 miljoner kronor till diabetesforskning 2021.

Johnny Ludvigsson

Professor. Foto: Anna Nilsen/LiU.

Barndiabetesfonden fortsätter vara den största finansiären av typ 1-diabetesforskning i Sverige. Vid styrelsemötet den 6 december 2021 bekräftade stiftelsen Barndiabetesfonden årets rekommendationer från Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd, och tog beslut om att dela ut strax under 20 miljoner kronor i forskningsanslag. Även i år lades en ökad vikt vid forskning som specifikt rör typ 1-diabetes, oavsett åldersgrupp.

Cirka 1,8 miljoner kronor gick till Daniel Espes vid Uppsala universitet som försöker bota typ 1-diabetes med hjälp av tabletter innehållande aminosyran GABA.
– Det känns väldigt kul och hedrande att få anslag av Barndiabetesfonden som är den största finansiären av forskning kring typ 1-diabetes i Sverige. Det här anslaget gör att vi kan slutföra studien och om allt går som det är planerat kan vi sammanställa resultaten redan i slutet av nästa år. Vid positiva resultat är vår förhoppning att följa upp denna studie med en större studie för att vidare undersöka om GABA kan leda till en botande behandling vid typ 1-diabetes, säger Daniel Espes.

I år skickades totalt 39 ansökningar in till Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd och av dessa beviljades 30 projektanslag i storlekar från 226.000 kronor till 2.034.000 kronor. Totalt anslogs 19.706.145 kronor, och tillsammans med de totalt 300.000 kronor som redan delats ut till årets två mottagare av Johnny Ludvigsson-priserna spränger Barndiabetesfonden alltså 20-miljonersgränsen till forskningen i år.

Källa: Barndiabetesfonden

Om Typ 1-diabetes:
Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar angripit cellerna i bukspottskörteln och förstört dem så att de inte längre kan tillverka insulin. Varför detta sker vet man inte och man vet heller inte varför typ 1-diabetes ökar. Över 900 barn och minst lika många vuxna insjuknar varje år vilket gör sjukdomen till den absolut vanligaste livshotande sjukdom som drabbar barn. Trots modern teknik och allra bästa behandlingar leder typ 1-diabetes alldeles för ofta till dödliga följdsjukdomar och förkortad livslängd.

Om diabetesfonden:

Fondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Barndiabetesfonden grundades 1989 av professor Johnny Ludvigsson. Fonden har 90-konto och är medlem i Giva Sverige. Barndiabetesfonden stödjer forskningen inom typ 1-diabetes och är idag Sveriges största finansiär av forskning om typ 1-diabetes. Förutom insamling till forskning så driver vi projekt som syftar till att ge hjälp och stöd till drabbade barn, ungdomar och deras familjer.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser