den 5 oktober 2023

Ökad användning av psykotropa läkemedel hos barn med typ 1-diabetes

Foto: Canstock, arkiv.

En ny studie visar att användningen av så kallade psykotropa läkemedel såsom antidepressiva läkemedel eller medicin mot adhd hos barn och unga med typ 1-diabetes har ökat fem gånger mellan 2006 och 2019.

Shengxin Liu

Doktorand. Foto: Gunilla Sonnebring.

Intervju med forskaren Shengxin Liu.

Vad visar din publikation?

Dispenseringen av psykotropa läkemedel ökade nästan fem gånger hos barn och ungdomar med typ 1-diabetes från 2006 till 2019. Denna befolkningsbaserade kohortstudie av svenska barn och ungdomar visade att dispenseringen av psykotropa läkemedel, särskilt hypnotika, uppmärksamhet- från 2006 till 2019. Medicinering med underskott/hyperaktivitet, ångestdämpande medel och antidepressiva medel, ökade från 0,85 % till 3,84 % bland barn med typ 1-diabetes och från 2,72 % till 13,54 % bland ungdomar med typ 1-diabetes.

För dessa barn och ungdomar var psykiatrisk vård den primära receptkällan, och upp till 50,1 % av dessa psykotropa medicinbehandlingar varade i mer än 12 månader.

Varför är resultaten viktiga?

Detta är, såvitt vi vet, den första och största som systematiskt undersöker mönstret och trenderna för användning av psykotropa läkemedel för barn och ungdomar med typ 1-diabetes. Våra observerade ökade trender och andelen långtidsbehandling belyser behovet av klinisk uppmärksamhet och rekommendationer för psykotropisk medicinbehandling i denna population.

Våra resultat kan inspirera framtida forskning för att specifikt utvärdera fördelarna och riskerna med de flitigt använda läkemedlen, d.v.s. ADHD-medicin och hypnotika, i denna population.

Hur genomförde du studien?

Detta är en befolkningsbaserad kohortstudie av 3 723 745 barn och ungdomar, varav 13 200 hade typ 1-diabetes, bosatta i Sverige mellan 2006 och 2019. Vi undersökte trender och mönster för deras psykotropa läkemedelsdispensering (inklusive antipsykotika, antidepressiva, humörstabilisatorer och mediciner för uppmärksamhetsbrist/hyperaktivitetsstörning). Vi uppskattade också deras kumulativa incidens och riskförhållande för att påbörja psykotropa läkemedel efter diabetesdebut i jämförelse med deras friska jämnåriga.

Vad är nästa steg i din forskning?

En kommande studie kommer att undersöka effektiviteten och riskerna med ADHD-medicinering, en av de vanligaste psykotropa läkemedlen hos barn och ungdomar med typ 1-diabetes när det gäller deras diabeteshantering och risk för negativa resultat.

Länk till publikation:

 Psychotropic Medication Use in Children and Adolescents With Type 1 Diabetes” 

Källa:  Karolinska Institutet.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser