den 1 november 2017

Nytt hopp för svårt Parkinson-drabbade


Sverige fortsätter ligga i internationell framkant när det gäller att utveckla läkemedel och medicintekniska lösningar för behandling av Parkinsons sjukdom. Med ett strategiskt partnerskap satsar nu Nordic InfuCare och LobSor Pharmaceuticals på att utveckla en mer effektiv och lättadministrerad behandling för patienter med långt FRAMSKRIDEN Parkinson..

Genom att knyta ihop medicinteknik, läkemedel och support kan vi stödja sjukvården i arbetet med att öka oberoendet och livskvaliteten för en mycket utsatt patientgrupp

 

Nordic Infucare i Nacka Strand och Uppsalaföretaget LobSor Pharmaceuticals arbetar med olika utgångspunkter för att ta fram mer effektiva och lätthanterliga läkemedel och system för behandling av Parkinsons sjukdom. I båda företagen finns en gedigen kompetens inom Parkinson-området – och via ett samarbetsavtal satsar nu företagen på att nå ännu längre för att utveckla och marknadsföra medicintekniska lösningar för läkemedelsbehandling av långt framskriden Parkinsons sjukdom.

Partnerskapet innebär att Nordic InfuCare, som är specialiserat på att utveckla innovativa och användarvänliga system för behandling av svåra sjukdomar i hemmiljö, får exklusiv rätt i Norden för att utveckla och marknadsföra lösningar som bygger på LobSor Pharmaceuticals patenterade läkemedelsformulering.

 – Vi ser fram emot ett fördjupat samarbete med LobSor Pharmaceuticals, vilket i förlängningen kan leda till att fler personer med långt framskriden Parkinson kan få effektiv vård i hemmiljö, säger Kristoffer Meyner, nordisk affärschef på Nordic InfuCare.

– Genom att knyta ihop medicinteknik, läkemedel och support kan vi stödja sjukvården i arbetet med att öka oberoendet och livskvaliteten för en mycket utsatt patientgrupp och samtidigt stärka Sverige som ett kompetensnav när det gäller Parkinsons sjukdom.

Roger Bolsöy, vd på LobSor Pharmaceuticals, ser också stora fördelar med samarbetet:

 – Företagen kompletterar varandra väl. Vårt utvecklingsprojekt på läkemedelsdelen gör det möjligt att reducera dosen av den aktiva läkemedelssubstansen med bibehållen behandlingseffekt. Med en nyutvecklad, smart och estetiskt tilltalande bärbar pump kompletterad med professionell support från Nordic InfuCare är det vår förhoppning att vården och berörda patienter ska uppfattade detta som ett betydande steg framåt och intressant behandlingsalternativ när vi väl är på marknaden.

Källa: Nordic InfuCare

 

FAKTA OM NORDIC INFUCARE: Nordic InfuCare arbetar med skräddarsydda lösningar för behandling i hemmiljö inom områden som neurologi, diabetes, kardiologi, och pulmonologi. Genom att knyta samman medicinteknik, läkemedel och support skapas ett strukturerat stöd för såväl sjukvård som patienter. Nordic InfuCare, med huvudkontor i Nacka Strand, har ett 50-tal anställda och betjänar drygt 6 000 patienter i Norden. Företaget ingår i dag i Air Liquide-gruppen. 

FAKTA OM LOBSOR PHARMACEUTICALS: LobSor Pharmaceuticals AB grundades hösten 2013 med målsättningen att utveckla en ny generation behandlingsystem optimerat för långt framskriden Parkinsons sjukdom. I projektportföljen finns utveckling av en bärbar infusionspump, patenterad läkemedelsberedning för kontinuerlig enteral infusion samt övriga tillbehör för en välfungerande behandling.  Bolaget är privatägt via LobSor Holding AB grundat av Roger Bolsöy och Ulf Rosén, vilka har lång erfarenhet inom Parkinson-området.

  


2 Kommentarer

Christer Rimling

den 3 november 2017

Artikeln säger inte mycket. På vilket sätt blir man hjälpt?


Tord Amré

den 4 november 2017

Kontakta: Kristoffer Meyner, nordisk affärschef på Nordic InfuCare, så får du veta mer om framtida behandlingsmetoder för Parkinson. Hälsningar Redaktionen.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser