den 17 november 2023

Nytt herpesvirus kopplas till multipel skleros (MS)

Ett stort antal riskfaktorer för MS, som orsakar skador i centrala nervsystemet, har identifierats. Dock är det fortfarande okänt varför sjukdomen uppstår. De senaste åren har herpesviruset Epstein Barr-virus (EBV) etablerats som den främsta riskfaktorn.

Viktor Grut

Doktorand. Foto: Sara Grut.

Över 90 procent av befolkningen är bärare av EBV, och vi vet fortfarande inte varför vissa av de infekterade utvecklar MS, säger Viktor Grut, doktorand i Peter Sundströms forskargrupp vid Umeå universitet.

För att undersöka vilka faktorer som är avgörande för utvecklingen av MS har forskargruppen använt blodprover från biobankerna vid de svenska universitetssjukhusen. Genom att sammankoppla data från MS-registret med biobanksregistren har de identifierat blodprover från individer som senare i livet utvecklat MS. Med hjälp av dessa prover har Peter Sundströms forskargrupp tidigare visat att individer med antikroppar mot humant herpesvirus 6A (HHV-6A) har högre risk att utveckla MS.

Samband stärker hypotesen

I en ny studie, publicerad i tidskriften Brain, har de arbetat vidare med kopplingen mellan HHV-6A och MS.

– I blodprover från individer som senare insjuknade i MS kunde vi se att antikroppar mot HHV-6A var kopplat till högre nivåer av hjärnskademarkören NfL. Vi såg också stigande nivåer av HHV-6A-antikroppar innan stigande nivåer av NfL. Dessa två samband stärker hypotesen att HHV-6A har betydelse för MS, säger Viktor Grut.

– En hypotes är att infektionen med HHV-6A utgör en ”second hit”, det vill säga en faktor som reaktiverar EBV-infektionen och förstärker den skadliga process som orsakar MS.

Artikel i tidskriften Brain

Källa: Umeå universitet.

Viktor Grut disputerar 14 juni 2024 med avhandlingen Exponeringar associerade med multipel skleros – presymptomatiska fall-kontrollstudier.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser