den 9 januari 2020

Ny revolutionerande gel för sårbehandling

"Baserat på forskningen har vi tagit fram en gel som reducerar mängden skadliga bakterier samtidigt som den verkar immunmodulerande och dämpar den höga inflammationen i såret som bakterierna orsakar, och som hämmar sårläkningen"

Uppstartsbolaget Xinnate har tagit fram en sårgel i samarbete med en forskargrupp i Lund, som i djurstudier visat att gelen fungerar mycket bättre än konventionella behandlingar. Gelen verkar på ett helt nytt sätt vid sårläkning genom att utnyttja kroppsegna mekanismer, något som nu publiceras i Science Translational Medicine.

Livshotande komplikationer från sår är ett stort och växande problem globalt. Detta både för att dagens metoder är otillräckliga och för att utvecklingen av multiresistenta bakterier gör att dagens livlina – antibiotikabehandling – inte alltid fungerar.

Professor Artur Schmidtchen och hans team på Lunds universitet har under lång tid studerat naturliga, kroppsegna mekanismer och substanser som är inblandade i vår normala sårläkning.

– Baserat på forskningen har vi tagit fram en gel som reducerar mängden skadliga bakterier samtidigt som den verkar immunmodulerande och dämpar den höga inflammationen i såret som bakterierna orsakar, och som hämmar sårläkningen, säger han.

Studieresultaten där gelen har jämförts med dagens konventionella metoder har nu publicerats i Science Translational Medicine och visar att gelen i in vivo-modeller ger en snabbare och bättre sårläkning. Dagens behandlingar – med antibiotika och antiseptika såsom silver eller polyhexanid – är enbart antibakteriella och påverkar inte den påföljande skadliga inflammationsprocessen under sårläkningen.

– De data som nu publiceras visar att gelen är effektiv både i att förebygga och behandla infektioner i sår. Upptäckten kan leda till nya hållbara behandlingar för sårläkning. Den kan förhindra infektioner, förbättra läkningsprocessen och minska beroendet av antibiotika. Samtidigt kan den minska kostnaderna i vården eftersom många av dagens komplikationer kräver sjukhusvård, säger Helene Hartman, vd för Xinnate.

Gelen, som är patentsökt, utvecklas av forskarna tillsammans med Xinnate, ett medlemsföretag i företagsinkubatorn SmiLe på Medicon Village i Lund och dotterbolag till In2cure. Xinnate arbetar nu för att få gelen godkänd för att användas i kliniska studier på brännskadepatienter. Studierna planeras starta under andra halvan av 2020.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser