den 16 juni 2018

Ny metod kan bidra till tidig upptäckt av cancer

Blodprovstagning på Danderyds sjukhus. Foto: Johan Adelgren. Danderyds sjukhus.

Forskare på Danderyds sjukhus har tagit fram en ny metod som kan göra det möjligt att se om en patient tillhör en högriskgrupp för cancer. Det sker genom ett enkelt blodprov.

Vi hoppas att resultaten av våra studier på sikt kan bidra till att korta ned tiden till diagnos och behandling, och på så sätt förbättra vården och överlevnaden för patienter med cancer

Tidig diagnos är viktigt för att öka överlevnaden vid cancer. Allt mer intresse riktas därför mot biomarkörer i blodet som en indikation på dold cancer. 
Ny forskning visar att cancer kan lura våra immunceller till att utsöndra delar av sitt kärninnehåll i blodet (så kallade neutrophil extracellular traps; NETs). NETs upptäcktes först som ett försvar vid svår bakteriell infektion, men man har nu sett att också en bakomliggande cancer kan stimulera till NETs-bildning. NETs bidrar sedan till tumörens växt, spridning och till cancer-associerad blodproppsbildning.

Ny metod utvecklad på Danderyds sjukhus

 - Vi har utvecklat metoder att mäta NETs i blodet, och hittat höga nivåer hos patienter med olika cancerformer, och hos patienter med cancer-associerad blodproppsbildning, berättar läkaren och forskaren Charlotte Thålin, Kliniskt forskningscentrum Norr, Danderyds sjukhus.

- Eftersom förekomsten av NETs i blodet verkar vara en indikator på en underliggande cancersjukdom tror vi att dessa blodmarkörer kan hjälpa oss att identifiera patienter som löper hög risk för en dold cancer, fortsätter hon.

Två kliniska studier pågår

På Danderyds sjukhus pågår nu två parallella kliniska studier där man erbjuder patienter med ökad risk för en dold cancer, eller som utreds för misstänkt cancer, att delta.

- Alla patienter som kommer in till sjukhuset med blodpropp i lungan eller i benet, där forskning visar att ca 10 procent har en dold cancer, erbjuds att delta, berättar Charlotte Thålin. Dessutom erbjuds alla patienter som kommer till vårt nyöppnade Diagnostiskt Centrum att delta.

Patienter som kommer till Diagnostiskt Centrum utreds för allvarliga men ospecifika symtom talande för cancer, eller utredning av misstänkt metastas/dottersvulst.

- Diagnostiskt Centrum startade i slutet av 2017 med syfte att förkorta tiden till cancerdiagnos. Uppdraget är att utreda patienterna inom tre veckor, säger överläkare Viktoria Hjalmar som är ansvarig för Diagnostiskt Centrum. 
- Den korta utredningstiden är mycket tillfredsställande för både patient, anhöriga och medarbetare.

Inkluderar även patienter på Södersjukhuset

 - Sedan några månader tillbaka inkluderar vi även patienter på Södersjukhuset i studien, berättar Charlotte Thålin, vilket ökar den sociodemografiska spridningen i vårt patientunderlag.

På samma sätt som på Danderyds sjukhus tas ett blodprov på patienter med blodproppar i lungor eller ben, som visar om patienten har NETs i kroppen. Är det så finns det risk för att patienten har någon av de mest vanliga cancersjukdomarna; bröst-, prostata-, mage-tarm- och äggstockscancer.

Tidig diagnos kan förbättra överlevnaden

 - Vår ambition är att blodprovet ska kunna tas vid misstänkt cancer i högriskgrupper och initiera en snabb cancerutredning, säger Charlotte Thålin. Där är vi långt ifrån idag, men det skulle kunna bidra till en betydligt tidigare upptäckt av cancer. Studierna genomförs i den kliniska miljö i vilken de studerade biomarkörerna är tänkta att tillämpas, vilket underlättar steget till implementering i rutinsjukvården.

- Vi hoppas att resultaten av våra studier på sikt kan bidra till att korta ned tiden till diagnos och behandling, och på så sätt förbättra vården och överlevnaden för patienter med cancer.

Källa: Danderyds sjukhus

 

Korta fakta

  • Studierna ska omfatta totalt 2000 patienter, och beräknas vara klara om ca 2-3 år.
  • Forskningen är ett samarbete mellan Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Karolinska Institutet (KIDS), Regionalt Cancer Centrum Stockholm Gotland och Stockholms sjukhem.
  • Två pilotstudier har utvärderat metoden på ca 150 respektive 1000 patienter varav den ena i Österrike.
  • Studie publicerad 2018-01-11. Thalin et al.”Citrullinated histone H3 as a novel prognostic blood marker in patients with advanced cancer.”
  • Studie publicerad 2017-02-04. Thalin et al. ”Validation of an enzyme-linked immunosorbent assay for the quantification of citrullinated histone H3 as a marker for neutrophil extracellular traps in human plasma.”
  • Studie publicerad 2018 i Journal of Thrombosis and Haemostasis. Mauracher et al. “Citrullinated histone H3, a biomarker of neutrophil extracellular trap formation, predicts the risk of venous thromboembolism in cancer patients.”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser