den 3 juli 2024

Ny kunskapsplattform i vården ska stötta och stärka kunskapsläget inom HCM


Nu finns en ny kunskaps- och informationsplattform riktad till vården för att stötta och stärka kunskapsläget inom hypertrofisk kardiomyopati (HCM). Sjukdomen HCM är en kronisk, progressiv sjukdom, där förloppet varierar påtagligt och ca 1 av 500 svenskar drabbas.

En del förblir symtomfria långt upp i åldern medan andra drabbas av symtom redan i tonåren. En del utvecklar en hjärtsvikt som kan vara allvarlig och även plötslig död till följd av rytmrubbning förekommer. Det finns en tydlig koppling mellan HCM och plötslig död hos yngre idrottare.

Bakgrunden till kunskapsplattformen är att EU-kommissionen har godkänt hjärtläkemedlet Camzyos (mavakamten) för behandling av symtomgivande obstruktiv HCM hos vuxna och att de första heltäckande europeiska riktlinjerna för kardiomyopatier presenterades på ESC-kongressen.

Mavakamten är den första hjärtmyosinhämmaren som riktar in sig på den underliggande sjukdomen vid HCM och inte bara symptomen. Den är därmed en helt ny typ av behandling och därför har läkemedelsbolaget Bristol Meyers Squibb nu lanserat en kunskaps- och informationsplattform: https://www.camzyos.se/ 

Målet är att vården enkelt ska kunna ta del av ny kunskap, studier, praktiska råd samt utbildningar inom det här viktiga sjukdomsområdet för att ytterligare stärka kunskapsläget kring HCM i vården.

Källa: Bristol Meyers Squibb.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser