den 15 januari 2018

Ny forskning visar att ingrepp minskar risken för en andra stroke hos yngre drabbade

Foto: Canstock, arkiv

Stroke kan även drabba personer i yngre medelåldern och en del av dem saknar de vanliga riskfaktorerna, som till exempel rökning, diabetes eller högt blodtryck. Man har funnit att en oväntat hög andel av unga personer med stroke utan känd orsak ofta har ett hålrum, persisterande foramen ovale (PFO), mellan hjärtats förmak. Om hålrummet sluts hos dessa personer som drabbats av stroke utan andra kända riskfaktorer så blir risken att drabbas igen tre gånger mindre. Detta har visats i en stor multinationell studie där forskare ifrån Karolinska Universitetssjukhuset har deltagit.

Öppningen i hjärtat finns hos alla människor innan vi föds, men sluts hos de flesta när vi tar våra första andetag

Viktigt att veta är att det inte är alla med PFO som löper ökad risk för stroke. En fjärdedel av befolkningen har kvar hålet under hela sina liv, oftast utan några bekymmer, för hjärtats funktion påverkas vanligtvis inte.

–Det är endast de som har drabbats av en stroke som kan vara aktuella för slutning. Det finns inget stöd för att genomföra slutning i förebyggande syfte. Varför vissa med hålrum mellan hjärtats förmak drabbas av stroke och andra inte är en av de frågeställningar vi nu vill studera vidare, säger Christina Sjöstrand, neurolog på Karolinska och docent vid KI.

Den här typen av stroke kallas för kryptogen stroke. Ovanligt många med kryptogen stroke har visat sig ha, en så kallad (PFO).

–Öppningen i hjärtat finns hos alla människor innan vi föds, men sluts hos de flesta när vi tar våra första andetag, berättar Magnus Settergren, som är kardiolog på Karolinska och docent vid KI.

I september 2017 har det publicerats tre artiklar i den ansedda medicinska tidskriften New England Journal of Medicine som alla visade att det finns fördelar med att stänga öppningen. Christina Sjöstrand och Magnus Settergren är medförfattare till en av studierna. Den visar att unga personer som helt saknar klassiska riskfaktorer, men som har ett PFO och som har fått en stroke, löper tre gånger mindre risk att drabbas på nytt om hålrummet sluts.

–Jag tror att cirka hundra strokepatienter om året i Stockholms län kommer att vara aktuella för slutning säger Magnus Settergren.

 Information om studien:

- Forskningen har involverat många medarbetare från bland annat Tema Neuro och Tema Hjärta- och kärl på Karolinska; Kosta Kostulas, Maria Lantz, Tatyana Bazjenova, Eva Mattsson, Per-Hermann Jacobsen med flera.

- Totalt inkluderades 664 vuxna patienter, varav 60 var från Stockholms län.

- Alla var unga och vältränade och hade oförklarligt drabbats av blodproppar i hjärnan.

- Studien var randomiserad. Patienterna lottades till att få hålrummet förslutet i kombination med trombocythämmande behandling eller enbart trombocythämmande läkemedel.

- Uppföljningen pågick i genomsnitt under tre år. Resultaten visar att 1,4 procent av patienterna på kombinationsterapin fick ännu en ischemisk stroke under nästföljande 24 månader. I gruppen som enbart fick trombocythämmande behandling var det 5,4 procent. Ytterligare uppföljning över tid kommer att ske.

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser