den 22 augusti 2018

Ny forskning kring bakteriers betydelse för barns munhälsa

Foto: Canstock, arkiv.

Karies är en orättvis sjukdom. Vissa får ofta hål i tänderna, trots noggrann tandborstning och bra kost, andra kan slarva och ändå inte få karies. Varför är det så, vilka råd ska vi ge och vad kan vi göra för att bättre individanpassa behandlingen av karies? Detta vill Pernilla Lif Holgerson och hennes forskargrupp ta reda på.

Karies är en orättvis sjukdom, vissa får väldigt lätt karies, andra får det inte oavsett hur mycket de slarvar med tandborstning

Pernilla Lif Holgerson är övertandläkare och forskare vid Västerbottens läns landsting och hon studerar munhälsa hos de allra minsta barnen. Hon och hennes forskargrupp har nämligen kunnat se att grunden för en bra munhälsa sätts redan tidigt i livet.

– För att karies ska bildas behövs bakterier, bakterier som finns i munnen och ingår i den så kallade orala mikrofloran. Redan under de första levnadsåren bestäms vilken typ av bakterier vi har i munnen, något vi har kunnat påvisa i våra studier. Dessa bakterier bär man sen med sig hela livet, berättar Pernilla Lif Holgerson.

Stor populationsstudie på barn i Västerbotten

Nu är målet att ta reda på hur mikrofloran styrs av kost, genetik och levnadsvanor tidigt i livet. I den stora barnpopulationsstudien NorthPop, som drivs vid Norrlands universitetssjukhus, ska forskare samla in data från närmre 10 000 barn och familjer. Syftet är att med hjälp av långtidsuppföljning studera hur exempelvis astma, allergier, övervikt och skolsvårigheter påverkas av arv och miljö under uppväxten.

Som en del av denna studie gör Pernilla med kollegor insamlingar av bland annat salivprov för att studera uppbyggnaden av mikrofloran i barnens munnar. Förhoppningen är att i förlängningen kunna få ökad förståelse för vilken betydelse den orala mikrofloran har för både munhälsan och den generella hälsan, samt kunna ge mer riktade och individuella råd för en god munhälsa.

– Om vi får bättre förståelse för vad som påverkan bakteriefloran och munhälsan så kan vi tidigare fånga upp de barn som vi bedömer ligger i riskzonen för karies, och ge råd till föräldrarna, säger Pernilla Lif Holgerson. 

Traditionella råd fungerar bra

De flesta bakterier som bildar karies är kolhydratälskande bakterier, och framförallt är det socker de gillar. När vi äter socker växer de till sig och producerar syra som en biprodukt - miljön i munnen blir sur och bakterierna trivs ännu bättre. Konsekvensen blir att tandemaljen löses upp och karies bildas. Därför fungerar de traditionella råden - att undvika socker och borsta tänderna med fluortandkräm - fortfarande väldigt bra enligt Pernilla.

– Karies är en orättvis sjukdom, vissa får väldigt lätt karies, andra får det inte oavsett hur mycket de slarvar med tandborstning. I de flesta fallen finns det ingen enkel förklaring till varför det är så, men oavsett vilket så kan man minska mängden av kariesbakterierna så att de inte blir i majoritet. Exempelvis genom att undvika att ”mata dem” med socker, säger Pernilla.

Källa: Västerbottens läns landsting


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser