den 24 juli 2018

Ny behandling för Parkinsons sjukdom

Foto: Canstock, arkiv.

Nordic InfuCare och BIAL i exklusivt distributionsavtal för kommersialisering av Opicapone i de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Opicapone är en ny behandling för Parkinsons sjukdom som godkändes av European Medicine Agency, EMA, i juni 2016.

Ongentys® (Opicapone) är BIALs högselektiva och perifert verkande COMT-hämmare (katekol-O-metyltransferas-hämmare) som tas en gång per dag. Opicapone godkändes av EMA i juni 2016 som kompletterande behandling till beredningar med levodopa/DOPA-dekarboxylas-hämmare (DDCI) hos vuxna Parkinson-patienter med motoriska besvär som inte kan stabiliseras enbart med levodopa/DDCI.

– Genom att kombinera Opicapone med andra Parkinson-läkemedel kan patienternas off-perioder reduceras, vilket leder till en påtagligt ökad livskvalitet, säger Kristoffer Meyner, operativ chef på Nordic InfuCare. Vi ser Opicapone som ett viktigt och värdefullt tillskott i vår Parkinson-portfölj, som öppnar möjlighet för att erbjuda ännu flera patienter effektiva behandlingsalternativ.

Gilbert Julien, styrelseledamot och ansvarig för BIAL International, ser fram emot samarbetet med Nordic InfuCare:

– Vi är glada över att få arbeta med Nordic InfuCare, ett företag med ett starkt track record och hög kompetens när det gäller behandling vid Parkinsons sjukdom. Med Opicapone som tas en gång per dag kan vi bidra med en effektiv och enkel behandling vid motoriska besvär, och vi är glada över att kunna erbjuda denna nya behandlingsmöjlighet för nordiska patienter med Parkinsons sjukdom.

Opicapone marknadsförs redan på den europeiska marknaden i länder som Tyskland, Storbritannien och Spanien. Nu tillkommer de nordiska länderna och BIAL räknar med lansering i flera andra länder kommande år.

Parkinsons sjukdom är en obotlig sjukdom, men med modern läkemedelsbehandling kan symtomutvecklingen bromsas. För patienten innebär det att typiska symptom som skakningar, darrningar, stelhet, nedsatt rörlighet och svårigheter med balans, tal och skrivförmåga kan minskas. Detta ökar betydligt patientens möjlighet att leva ett aktivt liv med hög livskvalitet. 

Om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom. De första symtomen kommer vanligen efter 55 års ålder. Symtomen kan komma tidigare, men det är mindre vanligt.

Dopamin är en signalsubstans som hjärnan använder för att skicka signaler mellan hjärncellerna. Vid Parkinsons sjukdom förstörs cellerna som tillverkar dopamin. Hjärnan får då svårare att kontrollera de nervsignaler som styr kroppens rörelser. Vid behandling l kombineras ofta läkemedel på olika sätt för att få bästa möjliga lindring av symtomen.

Behandlingen med läkemedel går ut på att ersätta bristen på dopamin, förbättra verkan av dopaminet eller bromsa nerbrytningen av dopamin. Ungefär en av hundra personer över 60 år får Parkinsons sjukdom och den är något vanligare hos män. Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd. The European Parkinsons’s Disease Association (EPDA) uppskattar att 1,2 miljoner människor inom EU lider av Parkinson.

Om Opicapone

Opicapone är en ny perifert verkande och högselektiv COMT-hämmare som bara behöver tas en gång per dag och är speciellt utvecklad som tilläggsterapi till levodopa/DDCI vid Parkinsons sjukdom.

Opicapone verkar genom att förlänga effekten av levodopa genom att minska omvandlingen av levodopa till 3-0-metyldopa. Därmed reduceras off-perioderna vid Parkinson samtidigt som ON-perioderna förlängs. Denna nya sammansättning upptäcktes i BIALs laboratorier och är utformad för att förse patienter och läkare med en behandling som kan ges en gång dagligen med minskad risk för de biverkningar och undvikande av den svårhanterade administrering som är kännetecknande för andra COMT-hämmare.

I juni 2016 godkände Europakommissionen Ongentys® (Opicapone) som tilläggsterapi till preparat med levodopa/DOPA-dekarboxylas-hämmare (DDCI) för vuxna patienter med Parkinsons sjukdom med motoriska besvär som inte kan stabiliseras med befintliga levodopa/DDCI-preparat. Det europeiska godkännandet baserades på data från ett kliniskt utvecklingsprogram som omfattade 28 läkemedelsstudier med fler än 900 deltagande patienter som behandlats med Opicapone.

Källa: Nordic InfuCare

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser