den 11 oktober 2023

Nu är Akademiska sjukhuset ackrediterat som center of excellence inom lymfödem

Lymfödem orsakas av att lymfvätska samlas i kroppen i stället för att transporteras i väg. Akademiska sjukhuset har under flera år gjort insatser för att förbättra vården för denna patientgrupp. Man har bland annat initierat multidisciplinära ronder, gemensamma och regelbundna mottagningar samt infört ny teknik för bättre utredning och behandling. Nu är sjukhuset internationellt ackrediterat som center of excellence.

Maria Mani

Överläkare i plastikkirurgi.

– Detta är en kvalitetsstämpel som bekräftar att vi byggt upp en högkvalitativ och välfungerande verksamhet på Akademiska sjukhuset. Det är också en morot för oss att fortsätta hålla en god standard och vidareutvecklas, säger Maria Mani, överläkare i plastikkirurgi vid Akademiska sjukhuset.

Lymfödem innebär att lymfvätska ansamlas i vävnaden, vanligast i en arm eller ett ben. Orsaken är ett illa fungerande eller skadat lymfsystem, till exempel efter cancerbehandling eller trauma. Det resulterar i svullnad och olika symtom inklusive infektionskänslighet. Vid komplexa lymfödem kan flera organ beröras och patienten behöva träffa flera specialister för att få rätt vård.

På Akademiska sjukhuset får flera hundra patienter konservativ behandling varje år, framför allt i form av kompression och stöd kring kost och levnadsvanor samt viktkontroll. Därutöver behandlas cirka 60-80 patienter kirurgiskt eller med interventionell teknik. Den kirurgiska behandlingen innefattar bland annat mikrokirurgiska omkopplingsoperationer eller volymreducerande kirurgi.

– Kirurgisk behandling vid lymfödem omfattar bland annat mikrokirurgisk operation där lymfbanor; små lymfkärl under en millimeter i diameter, kopplas om till små vener. Kirurgisk behandling av lymfödem är nu under utredning för Nationell högspecialiserad vård (NHV-uppdrag), berättar Maria Mani.
De senaste åren har flera satsningar gjorts för patientgruppen på Akademiska. Hösten 2018 togs ett samlat grepp vilket bland annat innebär att man infört bedömningsmottagning och ska påbörja screening av riskgrupper. Man har lagt mycket fokus på att förbättra tillgänglighet till vården samt patientinformationen. Patienter erbjuds bedömning och råd om behandlingsalternativ av multidisciplinära team. Läkare, som utreder och tar ställning till kirurgisk behandling, arbetar samordnat med lymfterapeuter och kontaktsjuksköterskor. I februari 2022 började sjukhuset med multidisciplinära ronder för patienter med komplexa besvär av sina tillstånd. Många av dessa patienter är remitterade till Akademiska från andra regioner. Det är en sorts hybridmöten där vissa experter är fysiskt på plats, andra uppkopplade via länk. Efter ronden kommer patienterna träffa utvald läkare och/eller terapeut.

Ackreditering som center of excellence inom lymfödem beslutas av den internationella expertorganisationen (Lymphatic Education and Research Network (LE&RN). I den omfattande ansökningsprocessen redovisas både klinisk verksamhet, forskning och utveckling samt engagemang och fortbildning. Ansökan bedöms av en internationell kommitté av experter inom lymfödemområdet.

– Genom ackrediteringen får vi tillgång till ett brett, internationellt nätverk av kompetens. Detta kan öppna upp för viktiga utbyten och kunskapsspridning. Ett av målen som ska uppfyllas rör fortbildning och information till patienter. Nu kommer även svenska patienter kunna få tillgång till dessa aktiviteter via vår plattform, avrundar Maria Mani.

Källa: Akademiska sjukhuset


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser