den 19 mars 2024

Naloxon blir receptfritt

Foto: Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket har godkänt receptfrihet för läkemedel med naloxon i form av nässpray. Det innebär att man kommer att kunna köpa naloxon utan recept på apotek. När naloxon nässpray kommer kunna finnas tillgängligt på apoteken beror på när företaget och apoteken är klara med den omställning till receptfri försäljning som de behöver genomföra.

Paulina Tuvendal

Utredare på Läkemedelsverket. Foto: Jeanette Hägglund.

Naloxon nässpray är ett motgift som används vid misstänkt opioidöverdos. Vid en överdos hämmas andningsreflexen vilket kan leda till andningsstillestånd som i tur kan leda till hjärtstopp och död. Läkemedelsverkets beslut om receptfrihet kommer efter noggrann juridisk och medicinsk utredning.

– Vi är väldigt glada att vi nu har kommit fram till det här beslutet och kan godkänna naloxon nässpray för receptfri försäljning. Det kommer öka tillgängligheten och fler kan få tillgång till ett viktigt livräddande läkemedel, säger Paulina Tuvendal, utredare på Läkemedelsverket.

Receptfriheten innehåller ett krav på att apotekens farmaceuter ska ge information till den kund som köper naloxon nässpray om hur man korrekt använder läkemedlet. I denna information ingår beskrivning av vilka symtom en person som drabbats av en opioidöverdos kan ha, att man alltid ska ringa 112 och information om att varje spray bara innehåller en dos för ett tillfälle. Den som köper naloxon nässpray på apoteket kommer att behöva stå för kostnaden själv. Personer som idag har tillgång till naloxon kommer även få det fortsatt. Naloxon kommer även fortsättningsvis kunna fås på recept.

Socialstyrelsen har ett treårigt regeringsuppdrag med att arbeta för ett ökat tillgängliggörande av naloxon, vilket slutredovisas nu i mars och där frågan om receptfrihet är ett område.

– Vi välkomnar det här beslutet då det är av central vikt att motgiftet naloxon nässpray nu kan bli receptfritt. Det är något som vi gemensamt haft som ett mål i arbetet för att minska narkotikarelaterad dödlighet, säger Maria Hilberth, enhetschef på Socialstyrelsen.

Så används naloxon.

  • Ring 112 vid en misstänkt opioidöverdos. Sedan kan du ge naloxon.
  • Tänk på att varje spray endast innehåller en dos. Den dosen skall in i näsborren på den som misstänkts ha drabbats av en överdos. Efter det är sprayen förbrukad, man kan inte spara den och använda den igen. Man kan inte heller provspraya i luften, som man kanske gör med andra nässprayer.

Var uppmärksam på att symtom på överdosen kan komma tillbaka och ytterligare doser av naloxon kan behövas. Det beror på att effekten av vissa opioider kan vara längre än effekten av första dosen naloxon.

Källa: Läkemedelsverket.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser