den 15 november 2023

Nästan en tredjedel av diabetespatienterna upplever att de inte informeras om alla tillgängliga behandlingar och verktyg av sina läkare.


Inför Världsdiabetesdagen som firades den 14 november, utförde Dexcom och Nordic Infucare (distributör av Dexcom G6 och G7 i Norden) en undersökning# som visar att cirka en tredjedel (31%) av alla svarande som lever med diabetes upplever att de inte har blivit informerade om alla tillgängliga diabetesbehandlingar och verktyg av sina läkare. Undersökningen demonstrerar behovet att informera patienter mer aktivt om alla tillgängliga alternativ och understryker behovet av personcentrerad vård för diabetespatienter.

Peter Adolfsson

MD PhD, överläkare.

Undersökningen visade också att de flesta (76%) som lever med diabetes tenderar att ibland missa sin insulindos, och 84% rapporterade att deras liv har blivit mer hektiska sedan deras diagnos. Av de som deltog i undersökningen uppgav 65% att de ibland missar sin insulindos, och 11% sa att de regelbundet missar sin insulindos. Missade insulindoser påverkar HbA1c och ökar risken för hyperglykemi.

I en kommentar om resultatet av undersökningen säger Peter Adolfsson, MD PhD, överläkare från Hallands sjukhus - Kungsbacka och Frölunda specialistsjukhus, Sverige: "Baserat på de svar som mottagits noterar jag att en stor del av de svarande anger att de är fysiskt aktiva, upplever en hektisk livsstil och ibland glömmer en insulindos. Detta betonar behovet av att göra begreppet 'personcentrerad vård' till verklighet. Individer har olika behov och valet av hjälpmedel bör därför i första hand möta individens behov och endast sekundärt vara relaterat till kostnader. De senaste tekniska innovationerna med prediktiva varningar kan verkligen hjälpa många att hantera sin diabetes. I det långa loppet är komplikationer det som belastar både individen och samhället mest."

Andra nyckelinsikter från undersökningen:

92% av de svarande höll med om att läkare alltid bör erbjuda den bästa tillgängliga behandlingsformen för diabetespatienter, även om kostnaderna är högre än vad som skulle vara nödvändigt enligt behandlingsnivån.

När de tillfrågades om de tre viktigaste funktionerna för en CGM (kontinuerlig glukosmätning) prioriterade respondenterna* följande:

  1. Att kunna lita på att deras glukosnivåer är korrekta
  2. Förutsägande varningar och larmmeddelanden tillräckligt tidigt för att agera
  3. Enkel att använda

Dexcoms G7 är utformad med användaren i åtanke och med målet att förbättra och förenkla vardagslivet för människor med diabetes. Dexcoms uppdrag är att göra sin livsförändrande teknik tillgänglig för så många människor som möjligt.

Dexcom G7 kan stärka patienter genom beprövad noggrannhet och prediktiva varningar. Dexcom G7 har en mätnoggrannhet (MARD) på 8,2% för vuxna och 8,1% för barn upp till 18 år. Sensorn skickar automatiskt glukosavläsningar i realtid till användarens smarta enhet§ och har en nydesignad och förenklad mobilapp med Dexcom Clarity-integration** som gör att användare kan dela sina data direkt med sitt vårdteam. Dexcoms G7 förutser hypoglykemi 20 minuter innan det inträffar‡.

För att skapa medvetenhet om behovet att utöka tillgängligheten till kritisk diabetesteknologi, kommer Dexcom presentera ett galleri som porträtterar de känslomässiga upp och nedgångarna av att leva med diabetes på Världsdiabetesdagen. För att se det digitala porträttgalleriet besök SeeDiabetes.com och följ #SeeDiabetes på sociala medier för att få en direkt inblick i hur det är att leva med diabetes.

# Undersökningen delades via Nordic Infucare kanaler, deras partners och direkt av diabetesföreningar till deras medlemmar online mellan den 7 september och 6 oktober 2023. Undersökningen samlade nästan 300 svar, främst från personer som lever med typ 1-diabetes. Totalt lever ungefär 50 000 personer med Typ-1 diabetes i Sverige.

*Möjligheterna att välja mellan var (I) Enkel att använda, (II) Möjlighet att lita på att glukosnivåerna som visas är korrekta, (III) Förutsägandevarningar/larm i tillräckligt god tid för att agera, (IX) Möjlighet att anpassa, upprepa och senareläggavarningar, (X) Siri-funktion, (XI) Möjlighet att dela glukosnivåer med familj och nära och kära & (XII) Snabb uppvärmningstid.

§ Displayenheter säljs separat. För en lista över kompatibla smarta enheter, besök www.dexcom.com/compatibility.

**En internetanslutning krävs för att patienter ska kunna skicka sina glukosdata till Dexcom Clarity via en kompatibel smart enhet: dexcom.com/compatibility. Vårdgivare kan endast se en patients glukosdata om patienten väljer att dela den med dem via Dexcom Clarity.

‡Resultat erhållna med en tidigare generation av Dexcom CGM System med liknande varningar.

Om Nordic Infucare:

Nordic InfuCare är ledande inom behandlingen av kroniska sjukdomar i hemmiljö. Nordic InfuCare strävar efter att bidra till ökad självständighet och förbättrad livskvalitet för patienter som lider av kroniska sjukdomar genom att erbjuda innovativa lösningar inom medicinsk teknik och läkemedel, samt att stödja vård och patienter som vårdas hemma. Vi arbetar med produkter och tjänster inom diabetes, kardiologi, pulmonologi, immunologi och neurologi/parkinson. Våra 110 anställda tillhandahåller service för patienter i alla nordiska länder. NordicInfu Care AB ägs av Air Liquide.

Källa: Nordic Infucare.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser