den 23 september 2018

Muskelavslappnande läkemedel vid anestesi ökar risken för lungkomplikationer

Data från drygt 22 800 patienter i 28 europeiska länder som fått generell anestesi insamlades mellan juli 2014 till april 2015. Av dessa var cirka 1 200 patienter från tio svenska sjukhus. Foto: Arkivbild

Neuromuskulärt blockerande läkemedel som används vid anestesi ökar risken för lungkomplikationer efter anestesi och kirurgi. Det visar den europeiska multicenterstudien POPULAR av bland andra forskare vid Karolinska Institutet, som publiceras i tidskriften Lancet Respiratory Medicine.

Allt fler människor i världen genomgår anestesi och kirurgi och i Sverige exponeras drygt tio procent av befolkningen för anestesi årligen. I samband med generell anestesi (narkos), adderar man ofta en så kallad neuromuskulär blockerare för att kunna minska doseringen av generella anestesimedel och morfinliknande läkemedel. Därigenom minskar risken för komplikationer.

Även om denna grupp av anestesimedel bidragit till säkrare och bättre anestesi så finns det nu en rad patientstudier samt mindre studier på friska försökspersoner som tyder på att tillförsel av neuromuskulära blockerare i samband med anestesi ökar risken för andningsrelaterade komplikationer.

I den aktuella studien ville forskarna ta reda på om användning av dessa neuromuskulärt blockerande läkemedel i samband med anestesi och kirurgi är förenat med ökad risk att drabbas av lungkomplikationer såsom infektioner, andningssvikt eller lungkollaps efter operation.

Data från drygt 22 800 patienter i 28 europeiska länder som fått generell anestesi insamlades mellan juli 2014 till april 2015. Av dessa var cirka 1 200 patienter från tio svenska sjukhus.

– Studien visar att användandet av neuromuskulära blockerare signifikant ökar risken för lungkomplikationer efter anestesi och kirurgi. Fler riktade studier behöver göras för att ta reda på orsakerna till detta, säger Malin Jonsson Fagerlund, överläkare och docent vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet.

Dessutom visar studien att varken neuromuskulär övervakning eller användningen av läkemedel som häver den neuromuskulära blockaden minskar risken för lungkomplikationer efter operation.

Källa: Karolinska Institutet

Studien finansierades av the European Society of Anaesthesiology.

Publikation: “Post-anaesthesia Pulmonary Complications after Use of Muscle Relaxants: A Prospective Multicentre Observational Study (POPULAR)”. Kirmeier E, Eriksson LI, Lewald H, Jonsson Fagerlund M, Hoeft A, Hollmann M, Meistelman C, Hunter JM, Ulm K, Blobner M and the POPULAR Contributors. Lancet Respiratory Medicine, online 14 september 2018, doi: 10.1016/S2213-2600(18)30294-7.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser