den 22 januari 2021

Miljön i livmodern påverkar fostrets och barnets utveckling

"Övervikt och fetma relateras ofta till sjuklighet, därför är det viktigt att vi får kunskap om vad som styr olika tillväxtprocesser under graviditeten". Foto: Canstock, arkiv

Övervikt och fetma hos kvinnan påverkar graviditeten och den normala tillväxten hos fostret. Det visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro. ”Övervikten kan påverka miljön i livmodern där moderkakans gener slås på och av beroende på vilka signaler cellerna i moderkakan utsätts för”, säger forskaren Marianne Allbrand.

I sin forskning såg hon att barnen till kraftigt överviktiga, men i övrigt friska kvinnor, som hade ett högt påslag av genen för hormonet leptin i moderkakan vägde mindre vid födseln än barnen till överviktiga kvinnor med ett lägre påslag.
Leptin är ett av de hormon som styr ämnesomsättningen och utsöndras från celler i fettvävnaden och i moderkakan där det kan påverka barnets tillväxtmönster. Man har tidigare sett att moderkakans leptin ökar vid komplikationer under graviditeten då moderkakan fungerar sämre.
– Ett barn som ligger i mammas mage formar sin tillväxt efter mängden näring det får via moderkakan. Det tillväxtmönstret finns med även då barnet är fött och kan bli bestående och påverka mottagligheten för sjukdom senare i livet, säger Marianne Allbrand, barnmorska på kvinnoklinikens förlossningsavdelning vid Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Flickor väger mer än pojkar då mamman är överviktig
En oväntad upptäckt var att flickorna födda av kraftigt överviktiga kvinnor var tyngre än pojkarna, vilket inte ses hos barn födda av normalviktiga kvinnor. Flickorna hade ett högre påslag av moderkakans gen för leptinreceptorn jämfört med pojkarna. Övervikt och fetma relateras ofta till sjuklighet, därför är det viktigt att vi får kunskap om vad som styr olika tillväxtprocesser under graviditeten, betonar hon.
– Genom min forskning kan vi öka förståelsen för hur gener i moderkakan reagerar när kvinnan är överviktig. Vi kan bland annat jämföra födelsevikten hos barnen och relatera till genernas aktivitet, berättar Marianne Allbrand.

10 000 prover från navelsträngsblod och kvinnors moderkaka
De kraftigt överviktiga gravida kvinnor som var med i studien hade en BMI på 35 eller däröver. På Universitetssjukhuset Örebros biobank finns en samling av prover från navelsträngsblod och moderkakans vävnad från både normalviktiga och överviktiga kvinnor. Proverna var insamlade mellan åren 2004 och 2012, för att kunna studerar ämnen som uttrycks i moderkakan och som påverkar fostrets tillväxt och utveckling. Marianne Allbrand poängterar att det är tack vare att kvinnor valt att godkänna insamling av prover till biobanken som hon och andra forskare i Örebro har kunnat genomför sin forskning.
Övervikt och fetma hos kvinnor har ökat under de senaste årtiondena och förekommer ofta hos gravida kvinnor idag. I Sverige har drygt 40 procent av kvinnorna som skrivs in på mödravårdscentralen övervikt eller fetma. Genom sitt forskningsarbete hoppas Marianne Allbrand öka förståelsen för hur moderkakan påverkas, så att barnen till överviktiga mödrar får ett så bra utgångsläge i livet som möjligt.

– Vi som jobbar med gravida behöver mer kunskap om hur moderkakan regerar på övervikt för at kunna hjälpa och informera kvinnor på bästa sätt, avslutar hon.

Källa: Universitetssjukhuset Örebro

Länkar
Marianne Allbrands avhandling Gene expression of inflammatory markers and growth factors in placenta in relation to maternal obesity and foetal and postnatal growth


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas