den 20 januari 2020

Mammans fotsteg utvecklar fostrets musikalitet

Mammans fotsteg lägger grunden för människans musikalitet, menar forskaren Matz Larsson från Örebro. Foto: Maria Bergman

Får vi musikalisk träning redan som foster – genom mammans fotsteg? I sin forskning testar Matz Larsson, överläkare vid hjärt-lung-fysiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro, olika hypoteser kring utvecklingen av musikalitet och intresset för dans.

Många forskare menar att mammans hjärtljud förbereder fostrets hjärna för musik. Det finns dock stöd för att moderns promenader ger viktigare musikalisk stimulans. Det visar Matz Larsson och hans kollegor i en ny forskningsartikel som har publicerats i tidskriften Music & Science.

Modern och fostrets gemensamma rytm ligger kring 120 per minut. Det är människans normala gångtakt, alltså två steg per sekund. Rytmer kring 120 per minut är också vanliga i pop, dansbandsmusik, jazz och klassisk musik, säger Matz Larsson.

Hjärtljuden stimulerar bara ett sinne

I vecka 18 utvecklas hörseln – fostret kan då höra både sin mammas fotsteg och hjärtljud. Skillnaden är dock att hjärtljuden bara stimulerar ett enda sinne – hörseln, lyfter Matz Larsson fram i sin forskning. Den blivande mammans promenader stimulerar däremot åtskilliga sinnen; hörseln, balansen, känseln och inte minst, det så kallade ledsinnet – det som gör att fostret känner kroppens rörelser, som att knän böjs eller sträcks.

- Mycket talar mot hjärt-hypotesen. Schimpansmammans hjärtljud påminner om våra, men trots det blir avkomman inte alls musikalisk. Därmed ger hjärt-hypotesen ingen förklaring kring arternas skillnad i musikalisk förmåga. Schimpanser kan visserligen gå på två ben men gör det ytterst sällan. Apfoster får därmed inte samma dans- och musikträning. I människomagar får fostren ”dansa runt” mer taktfast, säger Matz Larsson.

Intresserad av forskning om fostertiden

Det var när han skrev sin avhandling, om att pojkfoster som exponerades för rökning under graviditeten hade en sämre öga-hand-koordination, som Matz Larsson blev intresserad av hjärnans utveckling under fostertiden. Han är tobaksforskare men forskar även inom evolutionsbiologi, till exempel om fiskstim, fågelflockar och människohjärnans evolution.

- Som reviewer för en artikel om fostertidens betydelse för musikalitet slogs jag av att mammans hjärtljud varit så mycket i fokus, säger Matz Larsson.

I den nya artikeln i tidskriften Music & Science drar han slutsatser att det finns evidens för att mammans fotsteg kan ha större betydelse än hjärtats ljud för utvecklingen av musikalitet och intresset för dans.

Källa: Universitetssjukhuset Örebro


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser