den 12 november 2020

”Lovande vaccinstudier ljus i tunneln”

Spridningen av covid-19 har skett snabbt över hela världen men följt olika mönster. I liten utsträckning och snabbt under kontroll som i Nya Zeeland och helt okontrollerat som i USA. Att sedan spridningen kan både resultera i många smittade individer utan symtom och andra som insjuknar och hamnar på intensivvårdsavdelning med risk för dödlig utgång, gör den inte lättare att förstå. Foto: Canstock, arkiv.

Under oktober har pandemin tagit ny fart och Europa har gått om Latinamerika som världens mest drabbade område. Trots successivt tilltagande kunskap finns det många obesvarade frågor kvar och behovet av effektiva vacciner för att kunna stoppa pandemin ökar konstaterar Johan Brun i veckans krönika om den pågående coronapandemin.

Desto större spridning SARS-CoV-2 får i samhället ju viktigare blir det att förstå vad som är rimligt att göra och vad vi måste undvika om vi vill bromsa utvecklingen. Total nedstängning kan var ett alternativ om man är osäker men mer riktade åtgärder respekteras troligen bättre vid lokala utbrott. Vi såg vad som hände i Italien när befolkningen inte kände sig motiverade. Upplopp och protester mot myndigheternas åtgärder. Hoppas att vi i Sverige kan fortsätta på inslagen väg utan excesser i förhållningsregler.

Spridningen av covid-19 har skett snabbt över hela världen men följt olika mönster. I liten utsträckning och snabbt under kontroll som i Nya Zeeland och helt okontrollerat som i USA. Att sedan spridningen kan både resultera i många smittade individer utan symtom och andra som insjuknar och hamnar på intensivvårdsavdelning med risk för dödlig utgång, gör den inte lättare att förstå. Trots mängder av publikationer och en successivt tilltagande kunskap kvarstår många obesvarade frågor.

Verkligheten idag förskräcker. Oktober har varit den värsta månaden sedan pandemin startade med en ökning på 10 miljoner fall under drygt 20 dagar. Var tredje dag stiger antalet fall med 1 miljon i Europa, som nu gått om Latinamerika som världens mest drabbade område. I USA rapporterades för några dagar sedan en högsta noteringen på 126 742 nya fall på ett dygn.

I Sverige har vi sedan några veckor en trist utveckling. Vi ser nu lika många dödsfall som i juli och har en ökningsgrad som gör att vi snart riskerar ha en liknande situation som den i våras. Statistiken visar att samtliga dödsfall i höst har drabbat äldre över 70 år och att störst ökning skett för de över 80.

Spridningsmönster framträder

Redan tidigt under pandemin kunde vi se att den mest smittsamma miljön var hemmet, oavsett om det handlade om det egna hemmet eller boende i en vårdinrättning för äldre. Studier från Sydkorea, där man följt upp 60 000 smittade individer och deras smittkällor, har visat intressanta resultat. Att bli smittad av någon i det egna hushållet var 6 gånger mer vanligt än av annan smittkälla och nästan 60 procent av alla i studien hade det egna hushållet som infektionsursprung. Stora utbrott av smitta skedde även i andra instängda boendeformer. Sextiosex procent av boende i ett härbärge och 80 procent av de intagna på ett fängelse insjuknade när viruset kom in i den miljön...

Läs hela Johan Bruns krönika här

Källa: LIF De forskande företagen


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser