den 21 februari 2018

Livmoderhalscancerfallen ökar kraftigt

Cellprov Fotograf: Melker Dahlstrand

Antalet fall av livmoderhalscancer ökar för första gången på flera decennier, och ökningen är kraftig. Störst risk att drabbas av livmoderhalscancer har kvinnor som inte genomgått screening eller som inte screenats tillräckligt regelbundet. Det visar siffror från Cancerfondsrapporten 2018.

Fler kvinnor måste delta i screening

Bara 2014 till 2015 ökade antalet livmoderhalscancerfall, jämfört med tidigare år, med cirka 20 procent, eller ungefär 100 ytterligare fall. Ökningen är störst utanför storstadsregionerna.

– Vi vet i dagsläget inte vad ökningen beror på, det behövs fler studier för att ta reda på det. Men många landsting måste bli ännu bättre på att få fler kvinnor att screena sig. Närmare två av tre kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer har inte alls eller bara sporadiskt deltagit i screeningprogrammet, säger Jan Zedenius, professor och medicinsk sakkunnig på Cancerfonden.

Screeningstatistiken, som också är en del av Cancerfondsrapporten 2018, visar på att 82 procent av alla kvinnor i Sverige mellan 23 och 60 år regelbundet deltar i programmet.

Andelen kvinnor som deltar i screening skiljer sig mycket åt mellan olika landsting. Skillnaderna beror sannolikt på att landsting med relativt låg andel kvinnor som screenar sig inte i tillräckligt hög grad använder de effektivaste metoderna för att nå de som uteblir.

– Det finns ett tydligt nationellt vårdprogram med rekommendationer om hur man bäst når de kvinnor som uteblir från screening, till exempel årliga omkallelser, telefonsamtal och erbjudande om självtest. Att det är så stora skillnader mellan olika delar av landet talar för att alla landsting inte följer programmet tillräckligt bra, och inte är tillräckligt bra på att lära av de landsting som lyckas bättre, säger Jan Zedenius.

Enligt Cancerfonden krävs politiska åtgärder också på nationell nivå.

– Än en gång ser vi att landstingens självbestämmande går ut över kvaliteten i vården. Så länge Sverige har 21 självstyrande landsting kommer det alltid finnas de som vill göra på sitt sätt, även om det finns nationella rekommendationer. Det behövs en starkare nationell styrning av cancervården för att garantera att alla kvinnor i Sverige får den bästa preventionen mot livmoderhalscancer, avslutar Jan Zedenius. 

Källa: Cancerfonden

Cancerfondsrapporten 2018 släpptes i sin helhet den 21 mars 2018.
Läs mer: www.cancerfonden.se/cancerfondsrapporten


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser