den 7 mars 2023

Lägst dödlighet någonsin hos äldre efter aortaklaffbyte via kateter på Karolinska Universitetssjukhuset


Dödligheten vid kateterburen aortaklaffintervention – TAVI – har minskat från 7,5 till 0,2 procent sedan starten på Karolinska för femton år sedan. Patienterna ges vanligen lokalbedövning under ingreppet och majoriteten kan gå hem inom en till två dagar, från att tidigare behövt stanna på sjukhus i en vecka.

Överläkare Nawzad Saleh håller i en 1,5 mm bred kateter som ska föras in i patientens ljumske. Foto: Joakim Lindberg.

Förkalkning och förträngning av aortaklaffen, aortastenos är en allvarlig sjukdom som drabbar cirka två procent av befolkningen, oftast i högre ålder. Vid svår aortastenos hjälper inte läkemedelsbehandling och operation krävs. Historiskt har öppen kirurgi använts men för 15 år sedan infördes TAVI, kateterburen kirurgi. TAVI är skonsammare för patienten och har därför främst varit ett alternativ för patienter över 70 år och med bakomliggande sjukdomar, som njursjukdom, blodbrist eller tidigare stroke.

- Vi har kämpat länge för det här och känner oss väldigt stolta. Flera faktorer spelar in.  Skickligheten i teamet, en höjd riskmedvetenhet och ett fokuserat arbete med våra flöden. Vi har inte blivit fler sedan starten, men bättre. När få operatörer gör fler stora operationer ökar kompetensen, säger Nawzad Saleh, överläkare Tema Hjärta Kärl och Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset.

 - Vi har ett mycket bra samarbete med de andra enheterna i regionen. Inom temat är vi en stor grupp av kardiologer, thoraxkirurger och sjuksköterskor som alla samarbetar runt klaffinterventioner. Den samlade erfarenheten och kompetensen i de olika kardiologiflödena är väldigt betydelsefulla.

Under de inledande åren var TAVI en metod behäftad med relativt höga risker. Så sent som 2018 var dödligheten 30 dagar efter TAVI på Karolinska Universitetssjukhuset 3 procent, och totalt opererades 301 patienter. Under de senaste åren har dödligheten successivt minskat och under 2022 uppgick den till 0,2 procent vid Karolinska Universitetssjukhuset. Samtidigt har antalet patienter som opereras stadigt ökat och i fjol genomgick 502 patienter TAVI.

År         Antal op.    30 dgr mortalitet    Genomsnittlig ålder

2017        247                  3,6                            81

2018        301                  3,0                            79,5

2019        371                  1,7                            78

2020        292                  0,4                            80

2021        350                  0,4                            80,5

2022        502                  0,2                            80,5

Vad är aortastenos?

Aortastenos betyder förkalkning och förträngning av aortaklaffen och innebär allvarlig sjukdom. Den drabbar ett par procent av befolkningen, oftast i högre ålder. Aortaklaffen sitter mellan hjärtats vänstra kammare och stora kroppspulsådern (aorta).

TAVI på Karolinska från starten 2008 till 2022

  • Risken att dö inom 30 dagar efter operation har minskat från 7,5 till 0,2 procent.
  • Antalet operationer har ökat från 36 till 502 operationer per år.
  • Behovet av en permanent pacemakerimplantation har minskat från 22 till 6 procent.
  • Risken för stroke efter operation har minskat från 3,5 till 0,6 procent.
  • Vårdtiden har minskat från 5-7 dagar till 1-2 dagar.

Varför TAVI?

  • 70 procent av patienterna med aortastenoser på Karolinska får i dag TAVI.
  • Genomsnittsåldern är 80,5 år.
  • Trots att TAVI-patienterna är äldre och har en högre riskprofil än de patienter som genomgår en öppen thoraxkirurgi är dödligheten lägre hos TAVI-gruppen.
  • I framtiden kan även yngre patienter komma att behandlas med TAVI.

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser