den 22 april 2024

Kortare väntetid med digital PrEP-mottagning på Södersjukhuset

Foto: Södersjukhuset.

Venhälsan på Södersjukhuset lanserar den 6 maj Venhälsan Online, Sveriges första helt digitala offentliga mottagning för PrEP-behandlingar. Plattformen ska komplettera den fysiska mottagningen och både korta väntetiden och spara resurser.

Matias Garzón

Barnmorska och verksamhetsutvecklare. Foto: Sös.

Sedan starten av hivförebyggande PrEP-behandlingar på Venhälsan har efterfrågan stadigt ökat. Samtidigt önskar många patienter att sköta vårdkontakten digitalt. För att möta behovet och önskemålen från både patienterna och medarbetarna lanseras nu Venhälsan Online, som erbjuder helt digital vård till patienter som får PrEP-behandling.

– Våra patienter vill ha regelbunden kontakt med oss, helst utan att behöva besöka mottagningen. Eftersom vi strävar efter att kunna erbjuda PrEP-behandling till så många som möjligt är vi mycket glada att kunna lansera vår digitala satsning, säger Matias Garzón, barnmorska och verksamhetsutvecklare på Venhälsan.

Idag tar Venhälsan emot omkring 2 000 patienter i PrEP-programmet och cirka 900 personer står på väntelista. Målet med Venhälsan Online är att kunna ta emot totalt 2 600 patienter och korta väntetiden för behandling till tre månader jämfört med dagens 13 månader.

– I uppstarten av projektet kommer cirka 200 patienter som tidigare deltagit i Venhälsans egenprovtagningsprogram att övergå till det helt digitala flödet. Målet är att den digitala mottagningen ska kunna ta emot upp till 600 fler patienter än tidigare vilket är en ökning på 30 procent och en förkortning av väntetiden med tio månader, säger Matias Garzón.

Om PrEP-behandling på Venhälsan


Venhälsan erbjuder PrEP-behandling, vård och stöd till män och transpersoner som har sex med män/transpersoner, med ökad risk för att få hiv. Behandlingen har pågått sedan 2018 och drygt 2600 individer har fått PrEP via Venhälsan under åren. Patienter som får PrEP-behandling tar hiv- och STI-prover var tredje månad. 2022 lanserade Venhälsan ett egenprovtagningsprogram som innebär att patienterna provtar sig hemifrån samt via närlab var tredje månad och kommer in på ett fysiskt besök en gång per år. Detta har möjliggjort den nya, heldigitala mottagningen.

Källa: Södersjukhuset.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser