den 21 februari 2019

Informationskampanj om hjärnsjukdomen som kan orsakas av världens farligaste djur - en mygga

Världsencefalitdagen den 22 februari: Varje minut drabbas en person av encefalit, oavsett ålder, kön eller var i världen de bor.

Åtta av tio personer vet inte vad encefalit (hjärninflammation) är. Detta är en hög siffra som visar att vi måste öka kunskaperna om denna förödande hjärnsjukdom som kan drabba alla, oavsett ålder, kön och etniskt ursprung. Encefalit orsakas bland annat av virus och smittan kan vara vektorburen (t.ex. japansk encefalit som orsakas av myggor, eller fästingburen encefalit). Den kan också vara luftburen, som vid mässling.

Världsencefalitdagen den 22 februari

Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att det varje år inträffar cirka 68 000 fall av japansk encefalit i Asien, men det är en låg uppskattning. En lyckad vaccination mot japansk encefalit i barnvaccinationsprogrammet i endemiska länder har lett till ”endemisk tystnad” och färre antal fall bland invånarna där.

Japansk encefalit är emellertid fortfarande förekommande i dessa länder och det är svårt att bedöma riskerna för inresande personer. Världsencefalitdagen den 22 februari är en global dag för att öka kunskaperna hos personer som direkt eller indirekt är drabbade av hjärninflammation.

Dr Ava Easton, Chief Executive för Encephalitis Society, har sagt: ”Varje minut drabbas en person av encefalit, oavsett ålder, kön eller var i världen de bor. Antalet dödsfall i denna förödande sjukdom är högt och de som överlever kan få permanenta hjärnskador med skiftande konsekvenser, t.ex. epilepsi, uttalad trötthet, kognitiva problem, problem med minnet och personlighetsförändringar. Statistiken visar att 78 procent av världens befolkning inte vet vad encefalit är - en förbluffande hög siffra som vi försöker förbättra genom kampanjer som Världsencefalitdagen.

” Encephalitis Society ber nu alla att bidra till att öka kunskaperna om encefalit genom att bära röda kläder den 22 februari och lägga upp fotografier på sociala medier under hashtaggarna #WorldEncephalitisDay och #red4WED.

Om Encephalitis Society Encephalitis Society (www.encephalitis.info) grundades 1994 och är en registrerad välgörenhetsorganisation och den enda i sitt slag i världen. Encephalitis Society vill förbättra livskvaliteten för alla som direkt eller indirekt är drabbade av encefalit. Detta gör man genom att erbjuda stöd och information, öka kunskaperna, samt främja och samarbeta med forskningsorganisationer kring encefalit. Organisationen får inga medel från staten utan är helt och hållet beroende av bidrag från enskilda personer, företag och organisationer. Om encefalit Encefalit är en inflammation i hjärnan. Den orsakas antingen av en infektion i hjärnan eller av att det egna immunsystemet angriper hjärnan.

De vanligaste infektionerna som orsakar encefalit är virusinfektioner (t.ex. herpesvirus, japansk encefalit-virus och fästingburna virus). Sjukdomen drabbar både vuxna och barn, dödligheten är hög, och många av dem som överlever får bestående hjärnskador av olika omfattning och svårighetsgrad. Följden kan bli kognitiv, fysisk, emotionell, beteendemässig eller psykosocial funktionsnedsättning.

Källa: Encephalitis Society 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser