den 17 april 2020

Immuntest för coronavirus framtaget av forskare i Västerbotten

Ebba Rosendal, doktorand vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, granskar ett antikroppsprov. Foto: Emil Byström

Forskare vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus har utvecklat ett eget antikroppstest för coronavirus. Testet kan få betydelse för sjukvården och för bedömning av immunitet i befolkningen.

Mattias Forsell

Universitetslektor. Foto: Mattias Pettersson

Anna Överby Wernstedt

Docent i virologi. Foto: Mattias Pettersson

Clas Ahlm

FOU-direktör. Foto: Mattias Pettersson

– Specifika virusprotein som vi har producerat i cellkultur används i testet för att upptäcka om en person har antikroppar mot SARS-Cov-2-viruset som orsakar Covid-19, säger Mattias Forsell, universitetslektor inom biomedicinsk laboratorievetenskap vid Umeå universitet.

Testet är en variant av en klassisk immunologisk metod att mäta antivirala antikroppar i blod, och bygger på etablerad vetenskap. Det utnyttjar att kroppens immunförsvar utvecklar antikroppar mot virusprotein vid infektion som finns kvar i kroppen långt efter att själva viruset försvunnit. 

Med stor sannolikhet blir personer som en gång varit infekterade av coronaviruset också immuna mot återinfektion, åtminstone under viss tid. Genom att använda test som mäter om kroppens immunförsvar har reagerat mot coronaviruset kan man därmed identifiera personer som är motståndskraftiga mot infektionen.

– Vi har också satt upp metoder med levande SARS-Cov-2 virus. Och vi har nu fått bekräftat att antikroppar från Covid-19 patienter effektivt hindrar virus från att infektera celler i kultur, säger Anna Överby Wernstedt, docent i virologi vid Umeå universitet.

Testet har tagits fram på mindre än en månad genom samarbete mellan immunologer, virologer och infektionsforskare vid Umeå universitet och inom den forskningsmiljö som utgörs av Umeå Centre for Microbial Research. Testet utvärderas och anpassas nu för användning vid Laboratoriemedicin och Klinisk Mikrobiologi vid Norrlands universitetssjukhus.

– Det är en fördel om vi kan få tillgång till ett eget bra test på hemmaplan istället för att vara beroende av tester av varierande kvalitet som hittills funnits att tillgå, bland annat för att testa personal i hälso- och sjukvården, säger Clas Ahlm, FOU-direktör i region Västerbotten.

Källa: Umeå Universitet

De forskargrupper som har deltagit leds av Mattias Forsell, Anna Överby Wernstedt, Andrea Puhar, Felipe Cava, Daniel Marcellino och Magnus Evander.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser