den 1 september 2023

Gröna bladgrönsaker skyddar vid hjärtinfarkt

Foto: Canstock, arkiv.

Röda blodkroppar aktiveras vid syrebrist vilket skyddar hjärtat vid hjärtinfarkt, enligt en ny studie som publiceras i Journal of Clinical Investigations av forskare från Karolinska Institutet. Studien visar också att den skyddande effekten förstärks av att äta nitratrika grönsaker.

John Pernow

Professor och överläkare. Foto: Ola Hedin.

Röda blodkroppar transporterar syre från lungorna till kroppens alla celler och koldioxid tillbaka till lungorna. Nu visar en ny studie, som är utförd på Karolinska Institutet i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset, att röda blodkroppar har en inneboende funktion att skydda mot hjärtskada som uppkommer vid hjärtinfarkt.  Effekten förstärks av kost innehållande nitratrika grönsaker, främst ruccolasallad och andra gröna bladgrönsaker.  

– Denna effekt kunde dessutom visas i en klinisk studie på patienter med högt blodtryck som lottades till att äta nitratrika grönsaker eller kost med lågt nitratinnehåll, säger John Pernow, professor i kardiologi vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet i Solna och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, samt studiens sisteförfattare. 

En del av studien utfördes i experiment med röda blodkroppar från möss som tillfördes till en hjärtinfarktmodell med hjärtan från möss. Innan experimentet exponerades de röda blodkropparna för lågt syretryck, samtidigt som nitrat tillfördes i dricksvattnet.  

I en klinisk studie samlades röda blodkroppar från patienter med högt blodtryck som lottades till nitratrik kost med gröna bladgrönsaker eller kost med nitratfattiga grönsaker. Dessa röda blodkroppar gavs till motsvarande hjärtinfarktmodell med hjärtan från råttor.  

 – Resultaten visar dels på det grundläggande skydd mot skada vid syrebrist som de röda blodkropparna förmedlar, dels hur det skyddet kan aktiveras av enkla kostråd. Det kan ha stor betydelse för patienter med risk för hjärtinfarkt, säger studiens försteförfattare Jiangning Yang, forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.  

Nästa steg i forskningen är att utveckla ytterligare läkemedel som kan aktivera den skyddande signalmekanismen i röda blodkroppar för att ge skydd till kroppens vävnader och celler vid syrebrist.  

 – Dessutom behöver vi kartlägga hur blodkropparna överför sin skyddande signal till hjärtmuskelcellerna, säger John Pernow. 

Publikation: ”Hypoxic erythrocytes mediate cardioprotection through activation of soluble guanylate cyclase and release of cyclic GMP”. Jiangning Yang, Michaela L. Sundqvist, Xiaowei Zheng, Tong Jiao, Aida Collado, Yahor Tratsiakovich, Ali Mahdi, John Tengbom, Evanthia Mergia, Sergiu-Bogdan Catrina, Zhichao Zhou, Mattias Carlström, Takaaki Akaike, Miriam M. Cortese-Krott, Eddie Weitzberg, Jon O. Lundberg, John Pernow. Journal of Clinical Investigation, online 1 september, 2023. 

Källa: Karolinska Institutet.

Studien är ett samarbete mellan forskare från bland annat Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Tohoku University, Japan, Heinrich-Heine-University, Tyskland, och Ruhr-University Bochum, Tyskland. 

Forskningen finansierades i huvudsak av Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet och Region Stockholms ALF-projektmedel. Jon Lundberg och Eddie Weitzberg har patent relaterade till terapier baserade på inorganiskt nitrat. Övriga forskare rapporterar inga intressekonflikter.  

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser