den 19 november 2020

"Gemensamt ansvarstagande krävs i väntan på vacciner"

"Ett kvarstående problem är att undvika smittspridning från infekterade och särskilt från de utan symtom. De asymtomatiska utgör sannolikt drygt 30 procent av alla infekterade och det är svårt att ständigt hålla drygt 2 meters distans till personer som inte ens själva vet att de är smittade och en stor majoritet av alla de som vi möter ute i samhället är dessutom inte infekterade". Foto: Canstock, arkiv.

Johan Brun följer för Lifs räkning coronapandemin och arbetet med att ta fram läkemedel och vacciner mot covid-19. I denna krönika är fokus på vårt beteende och hur vi kan bidra till att stoppa den svenska accelererande smittan - i väntan på godkända vacciner. Ett annat aktuellt ämne är flockimmuniteten - varför är så svårt att sia om när och hur den skulle kunna uppstå?

Man får leta efter positiva nyheter denna höst, men jag noterar en viss förbättring även om ljuset i tunneln fortfarande är väldigt svagt. Efter en skrämmande stor ökning av nya fall i England, Belgien, Frankrike och Spanien planar kurvan nu av och ökningstakten blir allt långsammare. Även Tyskland redovisar en förbättrad situation med ett R-tal (mått på smittspridning per individ) på under 1.

Testkapacitet utmanar

Italien, som i våras var Europas epicentrum för covid-19, har haft en besvärlig höst. De har tvingats inse att avvakta testresultat innan åtgärder sätts in är osäkert, svårhanterligt och går för långsamt. Med upp till 30 procent falskt negativa provsvar, problem med att få ut test-kit och överbelastade laboratorier är det mer effektivt att basera beslut om åtgärder på klassiska symtom. Har man feber och torrhosta ska man isolera sig och snabbt fundera på vilka man träffat senaste tiden. Är man det minsta osäker - utgå från att du är smittad. I Italien har man konstaterat att det är det enda sättet att hinna ikapp den fortsatt snabba virusspridningen. Kanske något att tänka på för Sverige med den uttalade brist på testmöjligheter som vi ser i hela landet.

Situationen i Sverige är allt annat än positiv. Vi har Europas snabbaste ökning av inläggningar på sjukhus, om än från mycket låga nivåer och i en annan fas. Vi ser även ökat antal patienter på våra intensivvårdsavdelningar, där medelåldern nu är högre än i våras, oftast över 80 år. Sverige är nu uppe i junis nivåer med drygt 15 döda per dag och vi har fått en mer negativ utveckling än den vi ser i våra grannländer. Vi måste få ett stopp på spridningen och ta till oss allt som kan göra skillnad.

Hålla avståndet viktig rekommendation

Ett kvarstående problem är att undvika smittspridning från infekterade och särskilt från de utan symtom. De asymtomatiska utgör sannolikt drygt 30 procent av alla infekterade och det är svårt att ständigt hålla drygt 2 meters distans till personer som inte ens själva vet att de är smittade och en stor majoritet av alla de som vi möter ute i samhället är dessutom inte infekterade. Det är delvis förklaringen till att man idag rekommenderar alla att arbeta hemifrån och generellt undvika trånga utrymmen, köpcentra och restauranger.

Läs hela Johan Bruns krönika här

 Källa: LIF De forskande företagen


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser