den 5 maj 2023

Fysisk träning som verktyg för att övervinna missbruk

Fysisk träning är hjälpsamt vid behandling av missbruk enligt en ny studie. Forskare har funnit att motion, såsom jogging eller styrketräning, som en del av missbruksbehandling kan öka chansen för återhämtning från olika substansmissbruk som kokain, opioider, cannabis och alkohol.

Studien inkluderade 43 studier med över 3 000 personer som sökt behandling för beroende av olika substanser. De som inkluderade motion i behandlingen var mer benägna att minska sitt missbruk jämfört med de som inte gjorde det.

Forskarna fann också att motion kan ha en positiv effekt på hjärnan under återhämtning från missbruk. Tidigare forskning har visat att motion kan minska suget efter droger och även förhindra missbruk.

"Motion har så många fördelar för dem som övervinner ett missbruk”, kommenterar David Grönte, överläkare i psykiatri. "Men det kan vara svårt att motivera personer med missbruk att börja träna. De kan känna sig utmattade eller överväldigade och kan ha fysiska begränsningar. För att hjälpa dem att komma igång med motion kan programmen anpassas efter varje individs kondition och intressen.", fortsätter David Grönte.

I slutändan kan lätt motion ha en stor inverkan på behandlingen av missbruk och ge hopp för de som kämpar för att bli fria från beroendet.

Det finns dock fortfarande osäkerheter kring vilken typ av motion och vilken mängd som är mest gynnsam för att förstärka behandlingen av missbruk. Forskare som har studerat ämnet säger att det krävs mer forskning för att sätta fast rekommendationer om träning som en del av behandlingen.

Även om många av de tidigare studierna har fokuserat på tobak, har den nya studien bekräftat att träning kan ha liknande positiva effekter för personer med andra typer av substansmissbruk. Dessutom har forskning visat att träning kan ha fördelar för personer med missbruk på olika nivåer, inklusive de som just har börjat sin återhämtningsprocess och de som är i senare stadier av behandlingen.

I en tid när substansmissbruk och överdoser ökar, är de nya resultaten hoppfulla och kan ge terapeuter och patienter en ny verktygslåda för att hantera denna allvarliga hälsoutmaning.

Att integrera lättare träning i behandling för missbruk kan öka chansen för framgångsrik återhämtning och hjälpa till att minska risken för återfall.

Källa: Psykiatrispecialisterna.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser