den 27 oktober 2023

Föräldrars digitala vanor ger förändrad roll för barnhälsovård

Med professionellt stöd skulle föräldrarnas internetanvändning kunna bli en resurs i barnhälsovården. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Lotha Valan

Doktorand och sjuksköterska . Foto: Krister Göransson.

– Rätt använd skulle digital teknik inom barnhälsovården kunna öka tillgängligheten, minska stressen för föräldrarna och samtidigt förbättra föräldrarnas kunskaper om barnhälsa, säger Lotha Valan, doktorand vid Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet.

Föräldrar med barn inom barnhälsovården, BVH, idag betraktar Internet som en naturlig källa för kunskap, och därför behöver hälsovården kunna svara upp med att utvecklas genom digitalisering av delar av det nationella barnhälsovårdsprogrammet för att möta dessa föräldrars behov.

I sin avhandling har Lotha Valan undersökt erfarenheter och åsikter om föräldrars internetanvändning, både bland sjuksköterskor på barnavårdscentraler, BVC, och i intervjuer samt enkäter med föräldrar. Det visade sig att det finns ett behov av digital support för att föräldrarna ska kunna använda tekniken på ett sätt som främjar barnens hälsa.

Digital support kan handla om att få mötas digitalt för frågor och funderingar, digitala föräldragrupper, videoinspelningar och filmer för utökad kunskap kring vanliga problem som till exempel eksem, förstoppning samt om amning med mera. Informationsfilmer med uppföljning runt barnets behov bör kunna ligga på nätet. Det digitala inslaget, väl implementerat borde på sikt kunna öka tillgängligheten på BVC för föräldrarna, bespara föräldrar resor, men även minska föräldrastress och öka föräldrarnas förmåga att använda digitala verktyg för barnens hälsa.

– Resultatet i min avhandling pekar mot en förändrad roll som BVC-sjuksköterska och en förväntan från föräldrar om ett välfungerande digitalt komplement till barnhälsovårdsprogrammets fysiska besök. I och med detta ges BVC en potentiell möjlighet för utökat och mer effektivt föräldrastöd, säger Lothar Valan.

Metodologiskt omfattas avhandlingen både av kvalitativa som kvantitativa tillvägagångssätt. Studie I och III är kvalitativa och baseras på intervjuer. Studie I enskilda intervjuer och i studie III gruppbaserade intervjuer. Studie II baseras på ett frågeformulär som sedan kompletterades med en intervju, vilket gör studie II till en mixad metod-studie. Studie IV är en kvantitativ pilotintervention som har utvärderats med hjälp av enkäter.

Lotha Valan är utbildad distriktssköterska och specialistsjuksköterska mot barn och ungas hälsa och jobbar inom BHV. Hon arbetar inom Örnsköldsviks primärvård och är en av de första sjuksköterskor som också disputerar i Örnsköldsvik.

Om disputationen
Lotha Valan, Institutionen för omvårdnad, försvarar fredag 3 november 2023 kl. 13.00 sin avhandling Barnhälsovårdens förändrade roller och behov av digital utveckling. Opponent Karin Enskär, Uppsala universitet. Huvudhandledare Åsa Hörnsten. Plats: Ankarets aula, Örnsköldsvik.

Till avhandlingen
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-215068

Källa: Umeå universitet.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser