den 8 november 2023

Fler röntgensjuksköterskor behövs för rätt diagnos och behandling

Allt fler diagnoser ställs med hjälp av olika sorters bilddiagnostik. Det är legitimerade röntgensjuksköterskor som ska utföra undersökningarna. Men tillgången till röntgensjuksköterskor skiljer sig stort mellan regionerna, och alla har brist på rätt kompetens. Det gör att patienter kan få vänta på rätt diagnos och behandling.

Madelene Meramveliotaki

Vice ordförande Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett.

Den 8 november är det internationella yrkesdagen för röntgensjuksköterskor. Röntgensjuksköterskor utför exempelvis mammografi och datortomografi och kompetensen efterfrågas inom sjukvården. Men antalet utbildade röntgensjuksköterskor ökar inte alls i samma takt som det behövs för att möta det ökade behovet och utvecklingen. Enligt den senaste statistiken från Socialstyrelsen har nu Sveriges samtliga 21 regioner brist på röntgensjuksköterskor, och skillnaderna i landet är stora, se tabell*. 

- Allt fler diagnoser ställs med hjälp av olika sorters bilddiagnostik. Samtidigt har samtliga regioner brist på legitimerade röntgensjuksköterskor som ska utföra undersökningarna. Det gör att patienter kan få vänta på rätt diagnos och behandling. Nu måste arbetsgivarna i alla regioner arbeta aktivt för att behålla och locka fler till yrket, säger Madelene Meramveliotaki, röntgensjuksköterska och vice ordförande Vårdförbundet. 

Många av röntgensjuksköterskorna närmar sig också pension och det riskerar dagens utbildningstakt att inte kunna kompensera då efterfrågan på denna kompetens ökar. 

- Att vara röntgensjuksköterska är ett fantastiskt yrke! Fler behöver få upp ögonen för detta viktiga yrke – både genom att informera om utbildningen men också genom att värdesätta vår yrkesgrupp genom god bemanning och arbetsmiljö, säger Madelene Meramveliotaki, röntgensjuksköterska och vice ordförande Vårdförbundet. 

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar Sveriges röntgensjuksköterskors fackliga intressen och driver utvecklingen av professionen. Därav har Vårdförbundet flera förslag som kan gynna kompetensförsörjningen för yrkeskåren. 

- Vi vill se en nationellt reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. Det skapar både en karriärväg och möter behovet av kompetens för mer avancerade arbetsuppgifter, säger Madelene Meramveliotaki, röntgensjuksköterska och vice ordförande Vårdförbundet. 

Vårdförbundet föreslår: 

  • Regioner och privata vårdföretag måste säkerställa goda och säkra arbetsvillkor för att både behålla och locka fler till yrket. Röntgensjuksköterskorna är för få idag och har för dålig löneutveckling. 
  • Inför en nationellt reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. I takt med att vården utvecklas behöver personalens kompetenser utvecklas. 
  • Låt röntgensjuksköterskorna ta en nyckelroll inom digitalisering, mobilisering och teknikutveckling, för att bidra till att vården moderniseras och flyttar närmare individen. Vi har unik kompetens om avancerad medicinsk teknik och digitalisering, och om hur det kan gynna både den nära vården och den högspecialiserade vården. 

*Tabell: 21 regioner brist på röntgensjuksköterskor,

Tillgång till röntgensjuksköterskor per region

Hälso- och sjukvårdspersonal per 100 000, Röntgensjuksköterska, Offentlig och privat regi.

Alla sysselsatta, Alla näringsgrenar, 2021. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 2023-10-25.

 

Område 

2021 

   
 

RöntgenSSK 

SpecSSK Radiologi 

Totalt 

Västerbottens län 

54 

16 

70 

Örebro län 

43 

19 

62 

Norrbottens län 

46 

14 

60 

Jönköpings län 

36 

19 

55 

Uppsala län 

36 

13 

49 

Kronobergs län 

24 

18 

42 

Riket 

27 

13 

40 

Stockholms län 

28 

12 

40 

Blekinge län 

18 

22 

40 

Skåne län 

27 

13 

40 

Värmlands län 

29 

38 

Jämtlands län 

26 

11 

37 

Södermanlands län 

19 

15 

34 

Västra Götalands län 

23 

11 

34 

Västmanlands län 

24 

10 

34 

Gävleborgs län 

24 

10 

34 

Hallands län 

19 

14 

33 

Östergötlands län 

19 

12 

31 

Dalarnas län 

17 

14 

31 

Kalmar län 

17 

13 

30 

Västernorrlands län 

18 

11 

29 

Gotlands län 

18 

23 

Källa: Vårdförbundet.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas