den 7 november 2019

Fars dag kan bli en dag för alla pappors hälsa

Mikaela Laurén är en av ambassadörerna för Mustaschkampen 2019. Foto: Ewa-Marie Rundquist

Män lever 3,5 år kortare än kvinnor och har en mer ohälsosam livsstil än kvinnor. I samband med Fars dag vill Mustaschkampen uppmuntra alla män och pappor att ta större ansvar för sin hälsa och lägga om till en hälsosam livsstil.

Fars dag är den perfekta dagen för familjer att uppmuntra pappor att förändra sina attityder och beteenden kring hälsa. Eftersom män motionerar mindre och äter mindre hälsosamt än kvinnor kan en förändring av livsstil bidra till ett bättre liv. Mustaschkampen har tagit fram ett fempunktsprogram för att män ska få ett bättre och längre liv.

– Det är svårt att lägga om sin livsstil och ändra sina vanor. Men om du vill leva ett långt liv och må bra hela tiden så gäller det att sköta sin kropp och tänka på vad man äter. Mustaschkampens fempunktsprogram kan vara en bra hjälp att komma igång. Det gäller att först besluta sig för att göra något åt sin livsstil och sedan arbeta aktivt och inte ge upp. Jag ställer upp som ambassadör för Mustaschkampen för jag tycker den är viktig, säger Mikaela Laurén, världsmästare i boxning.

Män har betydligt svårare än kvinnor att tala om sjukdomar och hälsa

Många män är rädda för att prata om sjukdomar och berätta om sina innersta tankar. Mycket beroende på traditionella ideal som bygger på att mannen inte vill visa svaghet. Statistik från SCB visar att var femte man saknar en nära vän. Att män inte vill prata om känslor, sjukdomar och hälsa är en av anledningarna till att svenska folket inte vet att prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Svenska män har heller inte tagit till sig att prostatacancer går att bota om den upptäcks tidigt.

– Eftersom männen själva inte tillräckligt bryr sig om sin hälsa vill Mustaschkampen under Fars dag ta familjerna till hjälp. Kanske familjemedlemmarna kan övertyga sina pappor att gå och testa sig. Alla män över 50 år bör ta ett PSA-prov, eftersom prostatacancer går att bota om sjukdomen upptäcks tidigt. Tillsammans kan vi rädda liv, säger Kjell Brissman, ordförande på Prostatacancerförbundet.

De flesta upplever mustaschen som en positiv symbol och cirka 500 företag är med i Mustaschkampen. Många av dem gör roliga applikationer och kombinerar mustascherna med texter för att uppmuntra manlig hälsa och få män över 50 år att testa sig. Coop har 13 mustaschprodukter, Malaco gör lakritsmustascher, Brothers, Apoteksgruppen och flera andra företag säljer mustaschpins, Hultafors Group Sverige säljer en mustaschmåttstock och Snickers Workwear har en kollektion mustaschkläder. Mustaschkampen vill att alla svenskar ska nås av budskapen.

 Mustaschkampens fempunktsprogram för ett bättre och längre liv

 1. Män motionerar mindre än kvinnor – Motionerna regelbundet
  Regelbunden motion är det bästa receptet för ett långt liv. Vi blir spänstigare, gladare, snyggare, får bättre kondition och koncentrationsförmåga samt sover bättre.
 2. Män äter mindre hälsosamt än kvinnor – Ät rätt och rök inte
  Din kost påverkar hur din kropp mår, både på kort och lång sikt. Regelbundna måltider och en varierad kost med grönsaker, frukt eller bär till varje måltid håller dig friskare än skräpmat. Är du rökare och vill leva ett långt liv är det nödvändigt att sluta röka omgående, eftersom rökning är i särklass den största bidragande faktorn till cancer och andra livshotande åkommor. Varje år dör 6 500 människor i Sverige i förtid på grund av rökning.
 3. Män dör 3,5 år tidigare än kvinnor – Stressa mindre
  Mindre stress förlänger livet. För mycket negativ stress i långa perioder kan ge förhöjt blodtryck, minnes- och koncentrationssvårigheter samt i värsta fall hjärtinfarkt och utmattningssyndrom. Det är viktigt att ta sig tid till återhämtning och att stanna upp. Försök att undvika stressmoment.
 4. Många män är rädda att tala om känslor, sjukdomar och hälsa – Börja tala om din hälsa
  Många män är rädda att prata om sjukdomar och blotta sitt inre. Statistik från SCB visar att var femte man saknar en nära vän. Allt för många män har prioriterat jobb och upplever att de inte haft tid att vårda relationerna. Börja tala om din hälsa med dina kompisar/närmaste – då blir det lättare att lägga om till en hälsosam livsstil.
 5. Vid tidig upptäckt går prostatacancer att bota – Ta PSA-prov om du är över 50 år
  Om prostatacancer upptäcks tidigt går den att bota. Det är därför det är så viktigt att ta PSA-prov, ett enkelt prov som tas på din vårdcentral. Är det så att prostatacancern spritt sig så är sjukdomen omöjlig att bota och behandlingarna besvärliga. Män besiktigar kontinuerligt sina bilar för få kunskap om att de fungerar som de ska. Samtidigt är det många män som inte tar hälsokontroller. Dags att prioritera hälsan och livet!

Källa: Prostatacancerförbundet


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser